PricoH stopt met de kwadraatklas voor hoogbegaafden op basisschool de Krullevaar in Hoogeveen. Dat zorgt voor veel zorgen bij ouders van de kinderen, die vlak voor de zomervakantie overvallen zeggen te zijn door de beslissing.

De school stopt ermee, omdat het te veel geld zou kosten. Ook zijn ze bang dat de kwaliteit van het onderwijs voor de groep verslechtert, omdat het lastig is om goed personeel te vinden. De bedoeling is dat de kinderen worden overgeheveld naar het samenwerkingsverband in de regio.

Dat is een groep van scholen in de omgeving waar PricoH onderdeel van uitmaakt. Zij moeten samen uitzoeken hoe de leerlingen het komende schooljaar les gaan krijgen. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk, omdat de scholen zelf nog twijfelen of dit de beste oplossing is.

Uniek

De ouders zijn niet blij, omdat de situatie op de Krullevaar uniek is. “Hoogeveen is één van de weinige plekken in de buurt die fulltime onderwijs voor hoogbegaafden aanbiedt”, vertelt een ouder. “Nu moeten we vlak voor de zomer in de strijdstand, want dit kwam voor ons uit het niets. Wij waren in de veronderstelling dat er zelfs een extra docent was aangesteld en dat er nog één zou volgen.”

Een woordvoerder van het samenwerkingsverband van de scholen laat weten dat de Krullevaar niet meer geschikt is als locatie. “Het lukt niet meer om aan alle eisen van het onderwijs te voldoen. Je moet docenten hebben die gespecialiseerd zijn in lesgeven aan hoogbegaafden. Daar komt een deel specifieke ondersteuning bij kijken. Dat lukt niet meer op deze plek.”

Oplossing

Ouders en schoolbestuurders zijn in gesprek om te zoeken naar een passende oplossing per scholier. De mogelijkheid bestaat dat de leerlingen bij verschillende scholen worden ondergebracht. “Het is afhankelijk van wat voor ondersteuning iemand nodig heeft. De één past prima op een reguliere basisschool als diegene wat extra ondersteuning krijgt. Een ander moet wellicht naar een plek waar speciaal basisonderwijs wordt gegeven. Niets staat op voorhand vast”, aldus de woordvoerder.

Het onderwijs voor de kwadraatleerlingen is een grote financiële kostenpost en viel onder het reguliere basisonderwijs. Daarom hebben de leerlingen een verklaring gekregen waarmee ze naar het speciaal basisonderwijs zouden kunnen. Volgens het samenwerkingsverband is de vergoeding voor dat type onderwijs hoger dan die van het reguliere basisonderwijs. “Het dekt het kostenplaatje beter. Zo kunnen leerlingen alsnog de juiste ondersteuning krijgen als ze ergens anders les krijgen.”

Vergoeding

De ouders hebben ermee ingestemd, maar een aantal is er niet blij mee. “De kwadraatklas viel onder het reguliere basisonderwijs en juist niet onder het speciaal basisonderwijs. We hebben onder voorbehoud akkoord gegeven om op deze manier de klas in stand te houden op de Krullevaar. Maar die is er straks dus niet meer”, zegt een ouder.

“Nu hebben onze kinderen wel zo’n verklaring. We willen graag dat ze op een reguliere basisschool les kunnen krijgen, maar nu hebben ze eigenlijk een stempel gekregen. De vraag is of ze dan nog wel naar een reguliere school kunnen straks.”

Volgens het samenwerkingsverband is daar geen sprake van. “Het gaat echt alleen om de bekostiging van het onderwijs voor deze kinderen. Hoe de plannen er exact uitgaan zien weten we nog niet. Voor de zomer willen we duidelijkheid bieden.”