Rechten foto: RTV Drenthe

Om de waterstofplannen in Hoogeveen waar te kunnen maken, wordt bij de NAM-locatie Ten Arlo een ontvangststation voor waterstof gebouwd. Dit najaar starten de werkzaamheden.

Bij dat wisselpunt, tussen recreatiegebied Nijstad en de wijk Erflanden, wordt waterstof uit tankwagens overgepompt naar de gasleidingen. Ook komt er een opslagfaciliteit en wordt er een nieuwe waterstofleiding aangelegd. Vanaf daar wordt straks de nieuwe waterstofwijk van het gas voorzien.

Waterstofwijk

De gemeente Hoogeveen wil een waterstofnetwerk realiseren. De 80 woningen van de nieuw te bouwen wijk Nijstad-Oost moeten daarop worden aangesloten, net als 427 huizen van de wijk Erflanden. Het wisselstation komt op een stuk grond zuidelijk van de NAM-installaties, pal aan de Koedijk. Vanaf dit weggetje wordt straks ook waterstof aangevoerd door tankwagens, zogenoemde tubetrailers.

Het station moet voor de zomer van volgend jaar gereed zijn. In september wordt begonnen met de eerste werkzaamheden, eerst worden de leidingen aangelegd door de Rendo. Begin 2023 volgt dan het bovengrondse gedeelte.

Weinig extra vrachtverkeer

Verwacht wordt dat er ’s winters een tubetrailer per twee dagen naar het terrein moet rijden om de leidingen van nieuwe waterstof te voorzien, ’s zomers is dit minder vaak nodig, omdat het gasverbruik bij huishoudens dan lager ligt.

In het bestemmingplan is rekening gehouden met maximaal een vrachtwagen per dag. In praktijk zal dat minder zijn”, laat de gemeente weten over het plan dat nu ter inzage ligt. De tubetrailers komen vanaf de Echtenseweg de Koedijk op, een weg die door veel wandelaars en fietsers wordt gebruikt. “In echt koude periodes in de winter met vorst gaat het om maximaal 1 vrachtwagen in de twee dagen en in de zomermaanden gaat het om circa één vrachtwagen per maand. Omdat de gevolgen voor de omgeving beperkt zijn, zijn geen extra maatregelen nodig.”

Tubetrailer

Tubetrailers zijn vrachtwagens met grote cilinders. “Waarin de waterstof onder hoge druk is opgeslagen. De tubetrailer wordt op de locatie neergezet en dient dan als opslaglocatie”, zo wordt in gemeentelijke plannen uitgelegd.

Op het terrein is straks plek voor twee tubetrailers. Waterstof wordt daar via een slang naar het wisselstation gestuwd, waar de druk wordt verlaagd zodat het via de gasleidingen naar de huizen kan worden getransporteerd. Ook wordt er geur toegevoegd aan het gas, zoals dat ook bij aardgas gebeurt.