Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens verwerkt Radio Hoogeveen?
Radio Hoogeveen kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Radio Hoogeveen en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan Radio Hoogeveen verstrekt. Radio Hoogeveen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– voor- en achternaam en voorletters
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer (bij het afgeven van een machtiging)

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
Radio Hoogeveen verwerkt persoonsgegevens om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen of indien dit niet mogelijk is om telefonisch contact met je op te kunnen nemen. Daarnaast kan Radio Hoogeveen jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht, zoals bijvoorbeeld deelname aan een door ons georganiseerde activiteit of evenement.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
Radio Hoogeveen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard als er geen overeenkomst met je tot stand komt.
Na beëindiging van een afgesloten overeenkomst worden de betreffende gegevens bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen.

Met wie delen wij deze gegevens?
Radio Hoogeveen verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onder derden kunnen worden verstaan: organisatoren van activiteiten en evenementen.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@radiohoogeveen.nl.  Radio Hoogeveen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging
Radio Hoogeveen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Radio Hoogeveen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact ons op via info@radiohoogeveen.nl.

Hoogeveen, 1 maart 2019

Radio Hoogeveen

Stichting Lokale Publieke-Media Instelling Hoogeveen
Raadhuisplein 1
7901 BP  Hoogeveen.
E-mail: info@radiohoogeveen.n

Inschrijvingsnummer Handelsregister Kamer van Koophandel: 40047770