De leden van de Rekenkamer in Hoogeveen dreigen per 1 januari te stoppen, als het budget voor onderzoek niet drastisch omhoog gaat. “We zouden graag voor herbenoeming in aanmerking komen, maar dat willen we alleen als we vanaf die tijd over de noodzakelijke randvoorwaarden beschikken om voor u te kunnen functioneren als een goede, gedegen rekenkamer”, schrijft de rekenkamer in een brief aan de gemeenteraad.

De brief is opgesteld naar aanleiding van het rekenkameronderzoek, waarover RTV Drenthe vorige week heeft bericht. Hieruit bleek dat meer dan de helft van de Drentse Rekenkamers hun taak moet uitvoeren met een bedrag dat onder de richtlijn van een euro per inwoner per jaar ligt. In Hoogeveen ligt dit bedrag op dertig cent per inwoner.

De termijn van de leden van de rekenkamer loopt op 1 januari af. “We achten een budget van 1 euro per inwoner het minimum om onze taken op een volwaardige manier uit te kunnen voeren. Mocht dat niet haalbaar blijken, dan zien we ons tot onze spijt genoodzaakt per 1 januari aanstaande niet beschikbaar te stellen voor herbenoeming.”