Rekenkamer Hoogeveen dreigt met opstappen

De leden van de Rekenkamer in Hoogeveen dreigen per 1 januari te stoppen, als het... [ . . . ]