Niet alleen inwoners, sportclubs en verenigingen in Hoogeveen voelen de harde klap van de hoge energieprijzen. Vanaf volgend jaar krijgt de gemeente er zelf ook mee te maken, want het huidige energiecontract loopt dan af. De verwachte stijging in kosten? Rond de 2,4 miljoen euro.
Dat blijkt uit een passage die Hoogeveen heeft opgenomen in de meerjarenbegroting van 2023 tot en met 2026. De kosten worden gemaakt voor het verwarmen van gebouwen die in het eigendom zijn van de gemeente.

Stijging van 200 procent

Volgens het college van B&W gaat het om een stijging van 203 procent ten opzichte van het contract dat er nu is. Een flinke domper dus, maar de gemeente wil geen risico’s nemen. In de begroting is daarom voor de komende jaren structureel 2,4 miljoen euro opgenomen om de energiekosten te dekken.
In de jaren die volgen investeert Hoogeveen 34,2 miljoen euro. Dat geld gaat bijvoorbeeld naar het onderhoud van asfaltwegen die verouderd zijn. Ook zal er een groot bedrag naar het huisvesten van onderwijs gaan. Buitensportvelden kunnen rekenen op een renovatie, maar dat valt wel duurder uit door de inflatie.

Ravijnjaar

Incidentele meevallers hebben ervoor gezorgd dat de gemeente er beter voor staat dan verwacht. Hoogeveen krijgt namelijk meer geld van het Rijk om verschillende crises op te vangen. Ook is de bijdrage uit het gemeentefonds hoger dan normaal. “Tot en met 2025 ontvangen we meer geld van het Rijk, daarna leveren we in”, is te lezen in de begroting.
“We mogen er niet op vertrouwen dat deze geldstroom doorzet. Elke gemeente heeft te maken met het ‘ravijnjaar’ 2026, waarin de bijdrage van het Rijk drastisch terugvalt. Dan kunnen de inkomsten net zo hard dalen als ze nu stijgen. Voorzichtigheid dwingt om daar nu al voorbereidingen voor te treffen.”
Tot en met 2025 zal elke begroting nog met enkele miljoenen sluitend zijn. Het jaar erna is de verwachting dat de begroting positief zal zijn met een bedrag van 50.000 euro. Een stuk lager dus, maar dat komt deels door de daling van de inkomsten van het Rijk.

Versnellen woningbouw

De gemeente kampt daarnaast nog met andere problemen. “Door personeelstekorten, bezuinigingen in de vorm van vacaturestops, de coronacrisis, de opvang van vluchtelingen en de gevolgen van de stikstofwetgeving staat het dagelijkse werk van de organisatie onder druk. Ondernemers moeten soms lang wachten op hun vergunning, mensen met een klacht zien ons niet meteen reageren. Dat verdient onze zorg en aandacht.”
Om de woningbouw in Hoogeveen te versnellen komt er een gemeentelijk versnellingsteam. Zij moeten ervoor zorgen dat woningbouwprojecten sneller groen licht gaan krijgen. Een ambitie die de gemeente serieus neemt, daarom wordt er tot en met 2026 drie ton per jaar geïnvesteerd in het team.
Verder valt te lezen dat er rap gebouwd moet gaan worden, maar Hoogeveen kijkt niet alleen naar nieuwbouw. Ze willen inzetten op de verbetering van bestaande huizen. “Het terugdringen van het energieverbruik staat hierbij voorop.”