Maatregelenpakket tegen energie- en inflatiearmoede

5 Hoogeveense partijen dienen vanavond (6 oktober) in de raadsvergadering een motie in:  “Lokaal maatregelenpakket energie- en inflatiearmoede” in. Hierin wordt het college opgeroepen om nog dit jaar de energietoeslag beschikbaar te stellen voor inkomens tot 130% van het minimuminkomen. Daarnaast maatwerk ondersteuning te bieden aan inwoners met een middeninkomen die door de hoge inflatie in de problemen dreigen te komen maar buiten de bestaande regelingen vallen. Hiervoor zal het instellen van een noodfonds noodzakelijk zijn als vangnet. Verder wordt het college verzocht de aanvraagprocedures te vereenvoudigen aangezien deze door veel inwoners als ingewikkeld wordt ervaren. Samenwerking met vrijwilligersorganisaties zoals Schuldhulpmaatje en Budgetbeheer kan er toe bijdragen dat inwoners die moeite hebben met het indienen van de aanvraag hierbij ondersteuning kunnen krijgen.

Initiatiefnemer Jutta van den Oord (SP): “Alhoewel de landelijke maatregelen zeker zullen bijdragen om deze crisis draaglijk te maken zullen er altijd mensen zijn waar het water nu reeds tot de lippen staat en dreigen tussen wal en schip te vallen. We kennen inmiddels allemaal wel voorbeelden van mensen uit onze eigen omgeving. Dit willen wij graag zien te voorkomen in Hoogeveen. Door aan de voorkant passende ondersteuning te bieden willen we helpen voorkomen dat deze mensen onnodig in de schulden belanden.”