De gemeente Hoogeveen wil twee kleinschalige woningen beschikbaar stellen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). Per huis is er ruimte voor zo’n drie tot vier mensen.

Volgens wethouder Janita Tabak is opvang nodig. “Er zitten veel amv’ers in Hoogeveen, maar die wonen bij pleeggezinnen. Het probleem is dat eigenlijk meer amv’ers dan pleeggezinnen beschikbaar zijn.” De komende tijd wordt daarom samen met de woningcorporaties gezocht naar geschikte locaties.

Het gaat om statushouders van 15 tot 18 jaar met een verblijfsvergunning die nog niet oud genoeg zijn om een woning te huren. Naast huisvesting krijgen ze ondersteuning van het Nidos. Dat is een onafhankelijke instelling die begeleiding biedt aan minderjarige statushouders.

Locaties

Ieder jaar krijgen gemeenten vanuit de Rijksoverheid opgelegd hoeveel statushouders zij van een huis moeten voorzien. Deze jongeren vallen daar ook onder. De toezegging van twee woningen is volgens Hoogeveen behapbaar en moet voor Nidos voldoende zijn om hun taken goed uit te voeren.
De gemeente sluit een contract voor een jaar af met Nidos. Daarna volgt een evaluatie. “Dit geeft ons de ruimte om de huisvesting stop te zetten, eventueel afspraken aan te passen, of onder dezelfde voorwaarde door te gaan wanner het goed gaat”, aldus de gemeente. Waar en wanneer de woningen komen is nog niet duidelijk. “Daar valt nu nog niks over te zeggen”, zegt Tabak.

Verplicht

De gemeente kiest ervoor nu al betrokken te zijn bij de huisvesting van de jongeren. Tot hun achttiende vallen ze onder de begeleiding van Nidos. Daarna is gemeente verplicht om de hulp over te nemen en te zorgen voor geschikte woningen.