De gemeente Hoogeveen wil grond verkopen in het stadscentrum voor de komst van twee wooncomplexen. De gebouwen moeten een plekje gaan krijgen aan de rand van Park Dwingeland en deels op het Stoekeplein.

Wie de torens gaat bouwen is nog de vraag. De gemeente is op zoek naar een partij die interesse heeft om de grond over te nemen. Via een aanbestedingsprocedure wordt het terrein in de verkoop gezet.

Aantrekkelijk centrum

Reden voor verkoop is dat Hoogeveen het centrum sfeervoller en aantrekkelijker wil maken. De komst van nieuwe woningen hoort daar volgens de gemeente bij. “We zoeken naar ‘meerwaarde’, is te lezen in het plan. “Park Dwingeland moet een ontmoetingsplek worden om te sporten, te ontspannen en te recreëren. Het park en woonbebouwing gaan samen de sfeer en het karakter van het centrum bepalen.”

Risico is dat er geen koper of ontwikkelaar gevonden kan worden. Maar volgens de gemeente lijkt die kans klein vanwege de goede locatie in het centrum en de vrijheid die kopers hebben om invulling te geven aan het terrein. Mocht het niet lukken, dan wordt de grond tegen gewijzigde voorwaarden opnieuw op de markt gebracht.

Raad van State

Eerder deden omwonenden een beroep op de Raad van State. Zij zijn bang voor verkeers- en parkeeroverlast, omdat door de bouw van de appartementen tientallen parkeerplaatsen op het Stoekeplein verdwijnen. Ook vinden ze dat ze niet genoeg zijn betrokken bij de ontwikkeling van de plannen.

De bezwaren van de omwonenden werden uiteindelijk afgewezen. Volgens de Raad leidt de bouw van de wooncomplexen niet tot onaanvaardbare parkeeroverlast in de omgeving. Op het Stoekeplein blijven 80 parkeerplaatsen over.