Hoogeveen zoekt woningen voor minderjarige vreemdelingen

De gemeente Hoogeveen wil twee kleinschalige woningen beschikbaar stellen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). Per... [ . . . ]