De gemeente Hoogeveen gaat harder optreden tegen inwoners die hun tuin illegaal uitbreiden op grond van de gemeente. Dat maakte het college van burgemeester en wethouders bekend tijdens de raadsvergadering vanavond.

Door de jaren heen hebben inwoners van Hoogeveen steeds meer gemeentelijke grond in beslag genomen zegt het college. Bijvoorbeeld voor het uitbreiden van de tuin of woning zonder dat te overleggen. Met nieuw beleid kan Hoogeveen daar strenger op toezien.

Ontruimen

Per situatie wordt er gekeken wat de beste oplossing is. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de gemeente de grond terug wil. Daarom doen ze een beroep op inwoners om zelf mee te werken aan de teruggave. Inwoners moeten zelf de grond ontruimen als het onterecht in gebruik is genomen. De kosten voor dat proces zijn voor hun zelf.

Wanneer de gemeente constateert dat de grond onterecht is toegeëigend ontvangen Hoogeveners een brief. Er volgt één herinneringsbrief. Als daar geen reactie op komt kan de gemeente de bewoner sommeren om het groen te ontruimen.

In de toekomst wil de gemeente stukken grond, waar niks meer mee gedaan wordt, verkopen of verhuren. In de gevallen waar groen dus toegeëigend is, wordt er uitgezocht wat de mogelijkheden zijn. Verkoop of verhuur zou het niet geregeld gebruik kunnen oplossen. Hoogeveen geeft aan zoveel mogelijk rechtszaken te willen vermijden.

Waarom nu?

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat inwoners zich storen aan het verdwijnen van openbaar groen. Een deel van de inwoners dient een verzoek in om grond te huren, maar ziet dat vervolgens afgewezen worden. Terwijl andere inwoners zich juist een stukje gemeentegrond toe-eigenen.

Dat levert Hoogeveen ook weer problemen op. Het onderhouden van openbaar groen, het aanleggen van een stoep of het verbreden van een weg is dan lastiger. Ook kan Hoogeveen grond kwijtraken door verjaring als er binnen 20 jaar niet opgetreden wordt.

Inhaalslag

De verwachting van de gemeente is dat actief handhaven voorkomt dat er veel nieuwe gevallen ontstaan. Er is wel een achterstand ontstaan die weggewerkt moet worden. Een bedrijf van buitenaf gaat daar naar kijken. Dat brengt extra kosten met zich mee. Hoogeveen zegt dat te kunnen betalen met de verkoop van meer (gemeentelijke) groenstroken waar geen plannen voor zijn.