De SGP in Hoogeveen wil dat de samenwerkingsorganisatie met buurgemeente De Wolden wordt opgeheven. De samenwerking zou te weinig voordelen opleveren en te veel geld kosten. De partij diende daarom tijdens de raadsvergadering donderdagavond een motie in. Fractievoorzitter Brand van Rijn kon op weinig steun rekenen.

“We hebben na zes jaar nog steeds niet een organisatie die functioneert zoals die moet functioneren”, vertelt Van Rijn. “Elke keer betalen we een forse bijdrage, maar krijgen we niet de kwaliteit die we zouden moeten krijgen. Het is gewoon tijd dat we ermee stoppen.”

Dolk tussen schouderbladen

Onlangs kwam een kritisch rapport uit van adviesbureau WagenaarHoes over de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO). Daarin is te lezen dat het functioneren van de organisatie nog ver van optimaal is. De werkdruk is te hoog, de organisatie kan moeilijk aan personeel komen en er wordt veel langs elkaar heen gewerkt. Tientallen verbeteringen zijn in het rapport aangedragen.

Veel fracties noemen het een onsympathieke actie van de SGP om een motie in te dienen. “Dit gaat ons te ver”, zegt Roelof Bisschop van de VVD. “Wij hebben het vaker gehad over de zorgelijke berichten over de SWO. Nu is er een rapport uitgekomen die de situatie onder de aandacht brengt en verbeterpunten aandraagt. Stap voor stap moeten we kijken hoe we daar beter uit kunnen komen. De SWO ontvlechten past daar niet bij.”

Het CDA noemt het zelfs een gevaarlijke motie, omdat er al veel onrust is in de organisatie. Jutta van den Oord van de SP sluit zich daarbij aan. “Zeer onsympathiek. Op dit moment wordt er heel gedegen en solide gewerkt aan het transformeren van de SWO. Ze werken keihard. Deze motie komt als een dolk tussen de schouderbladen.”

Neerwaartse spiraal

Van Rijn noemt de samenwerking met de Wolden niet lucratief. Met de motie had de partij gehoopt dat er nog eens kritisch wordt gekeken naar de samenwerking. “Na zes jaar experimenteren is het moment aangebroken om er een punt achter te zetten”, zegt de fractievoorzitter. “Wij gaan er daarom van uit dat we de gemeente De Wolden niet benadelen met beëindiging van deze samenwerking.”

“Dan krijg je een neerwaartse spiraal”, is de reactie van wethouder Janita Tabak. “Het komt de samenwerking me de Wolden niet ten goede en je demotiveert medewerkers.” Volgens Tabak zijn inwoners best tevreden met de SWO, maar valt er veel te verbeteren. Daarnaast speelt er volgens haar nog een andere rol. Het is voor gemeenten moeilijker om gekwalificeerd personeel te vinden.

“Rond de 700 mensen zetten zich in voor Hoogeveen en de Wolden”, vervolgt Tabak. “Zij verdienen steun en vertrouwen vanuit de raad. Zoals de Engelse edelman Andrew B Cunningham zei: het kost de marine drie jaar om een nieuw schip te bouwen, maar het duurt driehonderd jaar om een traditie te bouwen.” De motie van de SGP is uiteindelijk verworpen.