In de gemeente De Wolden worden de uitgebrachte stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing opnieuw geteld. De lokale VVD-fractie vroeg daar om.

De VVD vroeg gisteren al om een hertelling omdat met een paar stemmen verschil de laatste restzetel naar GroenLinks is gegaan, ten koste van de VVD. Het centraal stembureau ging niet mee met het verzoek. “Er is wellicht sprake van een andere restzetelverdeling bij een verschil van vijf à zes stemmen”, sprak lijsttrekker Hilda Mulder van de VVD maandag. Volgens het stembureau zijn er geen “zodanige fouten” gemaakt die van invloed zijn op de uitslag. Het verzoek werd dus afgewezen.

Daarop ging de VVD onderzoeken of er een extra raadsvergadering gehouden kan worden, of het zo toch mogelijk is tot een hertelling te komen. Die vergadering was vanavond. De hele raad is akkoord gegaan met de hertelling.

Dubbel controleren

“Er zijn zulke minieme verschillen en het is mensenwerk. En bij zulke kleine verschillen is het goed om het dubbel te controleren”, verklaart Marcel Hulst, fractievoorzitter van de VVD, het verzoek om hertelling tegenover de raad. “De verdeling van de zetels is voor een lange periode (vier jaar, red.). Op basis van zo’n miniem verschil, moeten we heel zeker zijn dat het klopt.”

Hij is zich ervan bewust dat de hertelling ook de andere kant op kan vallen. Dat het gat voor de restzetel met GroenLinks juist groter wordt. “Dan is dat zo. Dan hebben we dat ook vastgesteld. Dan is het goed geweest. Dan weten we zeker dat het is zoals het is.” En zo beredeneert hij beide kanten op. “Want als er uit deze hertelling wat veranderingen optreden, kun je ook stellen dat het goed is geweest dat we het hebben gedaan.”

De VVD is in De Wolden gehalveerd: van vier naar twee zetels.

Hertelling is donderdag

Donderdag vindt de hertelling plaats. Deze is, net als de telling na de verkiezingen, openbaar. De uitslag volgt dan diezelfde avond nog.

Gemeentebelangen bleef de grootste partij in de gemeente De Wolden. De partij ging van negen naar tien zetels en komt daarmee één zetel tekort voor een absolute meerderheid in de gemeenteraad.