Er komen geen sociale huurwoningen aan de Leeuweriklaan in Hoogeveen. Door het blijven van kinderopvang Smallsteps en de eventuele uitbreiding van fysiotherapiepraktijk de Leeuwerik blijft er onvoldoende ruimte over om te bouwen.

In 2013 waren er plannen dat zowel de kinderopvang als de gymzaal aan de Leeuweriklaan zouden verhuizen naar een gebouw in de wijk Wolfsbos. Daardoor zou er in totaal 5100 vierkante meter vrijkomen voor woningbouw. Dat lijkt niet meer haalbaar, omdat de kinderopvang op dezelfde plek is gebleven. De gymzaal is ondertussen wel leeg.

Draagvlak

Het college onderzoekt nu andere mogelijkheden voor het gebied. Fysiotherapiepraktijk de Leeuwerik zou gebruik willen maken van het naastgelegen trapveldje om uit te breiden. De gemeente wil daar wel medewerking aan verlenen. Voorwaarde is wel dat er wordt gekeken naar oplossingen voor de parkeerproblemen in de buurt. Ook moet de praktijk kijken of er voldoende draagvlak is voor uitbreiding. “Het kan tot weerstand in de buurt leiden”, schrijft het college.

Gymzaal

Het gymzaaltje wordt verkocht. Of dat in huidige toestand of in gesloopte toestand gebeurt, maakt de gemeente niet uit. Na verkoop moet het gebouw wel voor maatschappelijke of dienstverlenende doeleinden worden ingezet. Ook wordt aan de nieuwe eigenaar gevraagd om mee te denken aan oplossingen voor de parkeerproblemen in de wijk. Als beide plannen doorgaan blijft er een gedeelte over van het trapveldje denk het college. “Kleiner als nu, maar voldoende groot voor de kleinste jeugd.”