Rechten foto: Balance d’eau

Recreatiegebied Nijstad staat een grote transformatie te wachten. Ontwikkelaars hebben hun zinnen gezet op de bouw van nieuwe woningen, een recreatiepark en een hotel in het gebied ten westen van Hoogeveen.

De plannen werden vorige week voorgelegd aan omwonenden in een online vergadering, waar zowel de gemeente Hoogeveen, de Zuidema Groep als bouwbedrijf Balance d’ieau bij waren aanwezig. Het is de bedoeling dat er rondom het water meerdere kleine woongebieden komen. Paviljoen Nijstad wil uitbreiden met een sportcomplex en recreatiepark. Ook wordt er gekeken naar de optie voor een hotel.

Nieuwbouw

Balance d’eau wil op meerdere plekken rondom de plas woningen realiseren. Het gaat in totaal om zo’n twaalf grondgebonden woningen en zestien waterwoningen. De eerste vijf komen in het meest Oostelijke gebied – aangeduid als Weidezicht Oost. Het gebied grenst aan Nijstad-Oost, waar ook bouwplannen zijn voor acht woonerven.

Langs de toegangsweg aan de kanaalzijde komt een stuk gemeenschappelijk groen dat gebruikt kan worden als moestuin. Het gebied wordt omringd door een groenstrook met open stukken. Bewoners houden zo uitzicht over het omliggende weidegebied. Een paar honderd meter ten westen daarvan komen nog eens vijf woningen (Weidezicht West) die dezelfde landschappelijke invulling krijgen.

Waterwoningen

Bij de Oeverzwaluwplas wil het bedrijf twee mantelzorgwoningen bouwen. Aan het water komen zestien drijvende woningen met optie tot een drijvend terras. De oevers worden met rietkragen en andere beplanting gevuld. Dat moet zorgen voor een natuurlijke overgang van land naar water.

Paviljoen Nijstad

De eigenaar van recreatiegebied Nijstad, Bert Zuidema, heeft zelf ook grote plannen met het gebied. Op het terrein komt een bedrijfsgebouw dat onderdak moet bieden aan een duikschool, indoor- en uitdoorsporten en toiletvoorzieningen. Het paviljoen zelf wordt uitgebreid naar 240 vierkante meter. Dit om het aantal bezoekers nog beter op te vangen. In de toekomst komen daar nog een recreatiepark en hotel bij.

“Het hotel komt tussen de snelweg en de Koedijk”, vertelt Zuidema. “We willen beginnen met de voorbereidingen van de bouw in het voorjaar van 2022. Een jaar later moet het operationeel zijn.”

Bestemmingsplan

Het is nog niet bekend wanneer de plannen exact worden uitgevoerd. De komende tijd zal de gemeente drie bestemmingsplannen voor het recreatiestrand, recreatiepark en de woningen in het gebied ter inzage beschikbaar stellen. De verwachting is dat het recreatiestrand als eerste kan worden ingezien. Dat zal waarschijnlijk eind juni of begin juli zijn.