De gemeente Hoogeveen wil zorgorganisatie Ambiq helpen met het realiseren van een woonzorginstelling inclusief gastenhuis langs de Brugstraat in Nieuwlande. Jongvolwassenen met een lichtverstandelijke beperking kunnen daar begeleid wonen. Een gedeelte van de buurtbewoners ziet dat niet zitten. Er zou namelijk al lange tijd sprake zijn van overlast.

Op het terrein staan al vier wooncontainers en een bedrijfswoning van Ambiq. Cliënten ontvangen daar zorg en dagbesteding. Met de uitbreiding wil de zorgorganisatie tien extra appartementen realiseren. De bestaande bedrijfswoning wordt getransformeerd naar een gezinshuis waar maximaal vier cliënten kunnen wonen. Daarmee krijgt het een permanente vestiging in Nieuwlande.

‘De maat is vol’

Omwonenden zeggen al zo’n vier jaar overlast te ervaren. De grootste problemen zijn volgens hen lawaai, vernielingen en intimidatie. “Ze lopen hier na tien uur ’s avonds nog te schreeuwen op straat”, vertelt een buurtbewoner. “Als ik dan weer bel naar Ambiq over de problemen kan ik de klok erop gelijkzetten dat er weer iets is vernield op mijn erf. Krijg ik de schade vergoed? Nee, natuurlijk niet.”

Een andere buurtbewoner onderstreept de zorgen. “Het gaat om gevloek en geschreeuw.” Daarnaast zouden er stukken glas en lege blikjes in de omringende weilanden worden gegooid. “Daar lopen koeien rond. Als die iets inslikken kan dat hele nare gevolgen hebben. Het is te gek voor woorden, de maat is vol.”

‘Totaal geen controle’

Voor de zomer zijn de omwonenden ingelicht door de gemeente over de plannen. Maar het gevoel dat de zorgen serieus worden genomen ontbreekt volgens hen. “Als er vandaag of morgen wat gebeurt, dan heb je oorlog aan de Brugstraat.” Daarom moeten er heldere afspraken komen volgens de buurtbewoners. “Jongeren met problemen hebben hulp nodig. Dat snappen wij ook wel. Maar er is totaal geen controle, daar moet de gemeente iets aan doen.”

Volgens wethouder Jan Zwiers houdt de gemeente wel degelijk rekening met de klachten van de omwonenden. “Maar het is belangrijk dat we ook luisteren naar wat Ambiq te vertellen heeft. We doen ons best om daar als gemeente een onafhankelijke rol in te hebben.” Het plan ligt nu zes weken ter inzage. “Daar gaan geheid reacties op komen en die nemen we serieus, net zoals bij elke andere procedure.”

Afspraken

Een groep bewoners gaat samen een zienswijze indienen. “De advocaten zijn al ingeschakeld. We gaan hier niet mee akkoord.” In het verleden zijn er wel pogingen gedaan om een convenant op te stellen tussen de buurt en Ambiq. Daarin worden afspraken gemaakt tussen beide partijen zodat de rust weer terugkeert in de wijk. Alleen is er volgens de bewoners nog geen woord op papier gezet.

Zwiers hoopt dat beide partijen toch weer met elkaar in gesprek gaan. “Het is aan de omwonenden om samen met Ambiq goede afspraken te maken. Zeker als problemen zich voordoen. Zowel de gemeente als Ambiq heeft veel aandacht besteed aan dit plan. Volgens mij doet iedereen zijn best om voor zo weinig mogelijk overlast te zorgen.”

Negatief vergrootglas

Ambiq ervaart de problemen niet. “Het gaat hier om jonge mensen die inderdaad soms lawaai maken met hun muziek”, laat de organisatie in een reactie weten. “Een leeftijdsgroep waarin dat ook de kenmerken zijn van het opgroeien. Het mag echter niet zo zijn dat deze groep jonge mensen onder een negatief vergrootglas wordt gelegd.” Dat er sprake is van intimidatie wijst Ambiq daarom ook van de hand.

De zorgorganisatie vraagt om begrip en ruimte. “We zijn constant in gesprek met de buurt en eenieder die geïnteresseerd is in ons. Mocht er gezien de leeftijd en het leeftijdsgedrag iets zijn waar men als buurt last van heeft, dan staan onze medewerkers te allen tijde open voor het gesprek. Bovendien komt er een convenant met afspraken met de buurt als de locatie straks is uitgebreid.”

De plannen liggen van 14 oktober tot en met 24 november ter inzage.