Rechten foto: RTV Drenthe / Bastian van de Belt

Nog geen tien procent van de volwassenen in gemeente De Wolden heeft veel last van stress. Daarmee is de gemeente het meest ‘zen’ van alle Drentse gemeenten. Sterker nog, landelijk is er maar een gemeente waar mensen nog minder stress ervaren, namelijk het Noord-Brabantse Reusel-De Mierden (8 procent).

In De Wolden hebben 8,5 procent van de mannen en 11,4 procent van de vrouwen last van hevige stress, blijkt uit cijfers van de meest recente Gezondheidsmonitor. Een half miljoen Nederlanders vulde een enquête in. Daaruit blijkt dat landelijk ruim een op de zes volwassenen erg veel last heeft van stress. Er is in het onderzoek niet ingegaan op oorzaken. In Hoogeveen geeft 11,5 procent van de volwassenen aan veel last van stress te hebben.

Stad

Dat in een plattelandsgemeente als De Wolden de minste stress wordt ervaren, is niet verwonderlijk gezien het landelijke beeld. Vooral in studentensteden en grote stedelijke gemeenten ligt het stresscijfer gemiddeld fors hoger. In Wageningen (25,9 procent), Delft (25 procent) en Leiden (24,8 procent) geven de meeste volwassen inwoners aan veel of heel veel stress te hebben.

In Drenthe blijken de inwoners van Meppel (17,4 procent) het vaakst (heel) veel stress te ervaren. In de overige gemeenten ligt het stresspercentage bij volwassenen tussen de 11 en 14 procent.

Leeftijd

Uit de Gezondheidsmonitor 2020 (een onderzoek van de GGD’en, het RIVM en het CBS) is ook ingezoomd op de verschillen per leeftijdsgroep. Pensionado’s ervaren een stuk minder stress dan jongere generaties. Van de 65-plussers zegt zo’n zeven procent aan (heel) veel stress te ervaren. Onder volwassenen tot 65 jaar is dat percentage driemaal zo hoog.