Langzaam maar zeker worden de laatste werkzaamheden in Park Dwingeland afgerond. Inmiddels is de vijver onder handen genomen. De grond wordt uitgebaggerd en er komt een leemlaag op de bodem van de vijver om het water vast te houden 

Volgens de planning worden er eind maart nieuwe bomen in het park geplaatst. De volgende stap is de herinrichting van het Stoekeplein. Voor de zomer van 2021 zijn de bestratingswerkzaamheden klaar en in het najaar volgen de bomen en planten. 

Hart van het centrum

Park Dwingeland moet een ontmoetingsplek worden om te sporten, ontspannen en recreëren. Zodra het bestemmingsplan definitief is, kan de woningbouw van start. Onlangs hebben omwonenden een brief ontvangen van de gemeente om mee te denken over hoe de woningbouw er uit gaat zien.