Ambiq trekt zich terug uit Nieuwlande. De zorgorganisatie had plannen om op de huidige locatie langs de Brugstraat een nieuw pand te bouwen. Het gebouw zou bestemd zijn voor twaalf (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking. De bestaande woning zou getransformeerd worden in een gezinshuis met ruimte voor vier cliënten. Na protesten uit de buurt gaan de plannen toch niet door.

Een deel van de omwonenden zegt al zo’n vier jaar lang overlast te ervaren. De grootste problemen zijn volgens hen lawaai, vernielingen en intimidatie. In oktober 2021 heeft de uitbreiding zes weken ter inzage gelegen. Daar zijn een aantal bezwaren op ingediend.

“Omdat we nu al een aantal jaren bezig zijn met de bestemmingsplanwijziging en wij de inschatting hebben gemaakt dat de bezwaarmakers verder zullen procederen als de gemeenteraad het bestemmingsplan zou voor nieuwbouw zou vaststellen, is het besluit genomen om de procedure te stoppen”, laat Ambiq in een reactie weten.

‘Relatie met de buren verbeterde niet’

Op het terrein staan vier tijdelijke woonunits en een bedrijfswoning van Ambiq. De cliënten en medewerkers verhuizen naar Slagharen en worden gehuisvest in een zorglocatie op het terrein van ‘De Eik’. Een voormalig klooster dat gebruikt wordt voor kleinschalige zorg. Dat betekent dat Ambiq volledig verdwijnt uit Nieuwlande.

Maar volgens de organisatie spelen er meer dingen mee met het vertrek. “Aangezien nieuwbouw niet op korte termijn gestart kan worden, vindt Ambiq het niet wenselijk om een aantal cliënten nog langer in woonunits onder te brengen. Ook kregen medewerkers en cliënten van de Brugstraat steeds meer moeite met de huidige situatie. De relatie met de bezwaarmakers verbeterde niet”, schrijft een woordvoerder.

Ambiq heeft nog geprobeerd om het gesprek aan te gaan met de bezwaarmakers, maar dat bleek geen succes. “De contacten die er het laatste half jaar zijn geweest hebben niet tot een wezenlijke verandering van de relatie geleid. Bezwaar was er al vanaf het begin dat de plannen bekend werden.”

‘Het is goed zo’

De bezwaarmakers zijn op 17 januari ingelicht over het vertrek. De blijdschap is groot dat een permanente vestiging nu uitblijft. “Het is een enorme opluchting”, laat een buurtbewoner weten. “Jongeren liepen hier na tien uur ’s avonds nog te schreeuwen op straat. “Mensen met problemen hebben hulp nodig. Maar er is gewoon te veel gebeurd de afgelopen tijd. Het is goed zo.”

Een andere buurtbewoner onderstreept dat. “In de weilanden lagen geregeld stukken glas en lege blikjes. Na afspraken te hebben gemaakt is dat allemaal keurig opgeruimd. Maar de geluidsoverlast is altijd gebleven. Het is fijn dat ze vertrekken.” Toch blijft de bewoner huiverig. “Het kan nog maanden duren voordat ze verhuizen. En je weet niet wat ervoor terugkomt.”

Negatief vergrootglas

Ambiq liet eerder al weten de problemen niet zo te ervaren. “Het gaat hier om jonge mensen die inderdaad soms lawaai maken met hun muziek. Een leeftijdsgroep waarin dat ook de kenmerken zijn van het opgroeien. Het mag echter niet zo zijn dat deze groep jonge mensen onder een negatief vergrootglas wordt gelegd.” Dat er sprake zou zijn van intimidatie wijst Ambiq daarom ook van de hand.