De komst van een zonnepark in Hollandscheld lijkt een stap dichterbij. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om positief te stemmen voor het plan langs de Langedijk.

Agrarische onderneming Wolters-Veldink wil daar op drie hectare grond achtduizend panelen plaatsen. De opgewekte energie kan ruim 750 huishoudens van stroom voorzien. In totaal zijn er negen zienswijzen door omwonenden ingediend, waarvan één is ingetrokken.

Aanpassingen

Veel van de indieners van de zienswijzen geven aan bezorgd te zijn over het verlies aan woongenot, uitzicht en het gevoel van een landelijke omgeving. Ook zijn er zorgen over de geluidsoverlast, schittering van de panelen en de straling.

De initiatiefnemer heeft daarom een aantal aanpassingen doorgevoerd. Het park wordt aan de noordzijde met 30 meter verkleind. De panelen schuiven daardoor 30 meter op naar het zuiden. Zowel aan de noord-, zuid- en westkant van het park komt een haag om de zonnepanelen minder zichtbaar te maken.

Voedselbron voor dieren

Het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) Hoogeveen wordt ingeschakeld om samen met de bewoners de juiste planten en heesters uit te zoeken voor de haag. Dat moet volgens de initiatiefnemer de biodiversiteit in het gebied verhogen. Dieren zouden de haag dan kunnen gebruiken als voedselbron.

Daarnaast wordt het gaaswerk van het hek zodanig omhoog gebracht dat klein wild er onderdoor kan. Ook worden er twee bijenhotels geplaatst. De transformatorhuisjes op het terrein worden voor een gedeelte in de grond verwerkt. Dat moet ervoor zorgen dat ze lager zijn dan de panelen zelf. Om geluidsoverlast tegen te gaan wordt er gekozen voor transformators die maximaal 53 decibel produceren. Dat zou vergelijkbaar moeten zijn met een koffiezetapparaat.

De gemeenteraad moet het gewijzigde plan nog goedkeuren. Op 7 februari wordt de raad daarover geïnformeerd. Later volgt een debat en zal de raad een beslissing nemen. Het is nog niet bekend wanneer dat gepland staat.