Netbeheerder TenneT en Enexis Netbeheer investeren de komende jaren ruim een half miljard euro in de versterking van het elektriciteitsnetwerk in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. De netbeheerders willen de komende jaren nieuwe stations bouwen en bestaande hoog- en middenspanningsstations uitbreiden.

In delen van Drenthe en Overijssel is sprake van overbelasting van het stroomnet, vooral door de aanleg van zonneparken en de stroom die daar wordt opgewekt. Ook verwachten de netbeheerders dat de vraag naar elektriciteit de komende jaren sterk zal toenemen.

In Drenthe wil Tennet nieuwe hoog- en middenspanningsstations bouwen bij Meppel, ten zuidoosten van Hoogeveen en in de buurt van Wijster. Ook worden er nieuwe kabelverbindingen aangelegd. Verwacht wordt dat de nieuwe hoogspanningsstations tussen 2026 en 2028 in gebruik genomen kunnen worden.