De proef om jeugdprofessionals te plaatsen op bassischolen in Hoogeveen wordt met een jaar verlengd. Het project kost in totaal 172.000 euro. Vorig jaar betaalde de gemeente het volledige bedrag, dit jaar moeten de scholen zelf vijftig procent van de kosten bijdragen. 

Leerkrachten en ouders van de PricoH en RENN4 scholen die meedoen, willen graag door met de proef. De komst van zorgprofessionals zorgt volgens hen voor meer rust in de klas. Omdat er geen wachttijd is, krijgen kinderen sneller hulp. 

Kosten besparen

“De pilot met de jeugdprofessionals is niet meer weg te denken”, vertelt Gerard Janze, bestuurslid bij PricoH. “Een leerkracht op een basisschool weet natuurlijk veel van pedagogiek, maar is geen specialist als het om jeugdhulp gaat. De professional kan ons helpen met het direct aanpakken en aankaarten van problemen. Dat voorkomt dat een kind doorverwezen wordt door een huisarts voor tweedelijns hulp en dat scheelt weer kosten.” 

Het gaat voornamelijk om preventieve zorg die op verschillende manieren kan worden uitgevoerd, volgens het bestuurslid. “Het kan zijn dat de dynamiek binnen een groep niet goed is. Dan ontstaan er ruzies. Een jeugdprofessional houdt de kinderen dan een spiegel voor en legt uit wat voor impact hun gedrag op de groep heeft. Daar hebben we duidelijke resultaten in gezien.” 

Op dit moment zijn jeugdprofessionals alleen actief op twee locaties van zowel PricoH als RENN4 in Hoogeveen. Janze hoopt dat meer scholen gebruik kunnen maken van de proef in de toekomst. “Wij van PricoH vinden dit project zeer waardevol. Aan de andere kant kost het wel het een en ander, maar we hebben geluk dat we dit kunnen financieren met de extra middelen van de overheid. Het is heel moeilijk om precies aan te geven hoeveel kosten er uiteindelijk bezuinigd worden. Als het succesvol is, hoop ik dat meer scholen mee kunnen doen.” 

Evalueren

De pilot ging voor het eerst van start in 2020. Ook bij drie scholen van Stichting Bijeen loopt een soortgelijk initiatief. Sociaal Werkers van Stichting Welzijnswerk zijn daar actief. Die proef loopt tot en met het einde van het jaar. In het voorjaar van 2022 gaan PricoH, RENN4 en de gemeente de proef evalueren en dan volgt het besluit over een eventueel vervolg.