Zorg in de klas een succes: Hoogeveen stelt opnieuw geld beschikbaar

De proef om jeugdprofessionals te plaatsen op bassischolen in Hoogeveen wordt met een jaar verlengd.... [ . . . ]