De provincie Drenthe stelt een subsidie beschikbaar voor vrijwilligersorganisaties in Hoogeveen zodat zij een ‘Frisse Start’ kunnen maken zodra de coronamaatregelen dat toelaten. 

Voor de gemeente Hoogeveen is een bedrag van 55.566 euro beschikbaar gesteld. Dat bedrag wordt verdeeld onder alle aanvragers. De subsidie is bedoeld voor sociaal-culturele activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe.

Het kan gaan om activiteiten van sportverenigingen, buurt-, wijk- of dorpshuizen, scoutinggroepen, gezelligheidsverenigingen en culturele organisaties. Het geld kan niet ingezet worden om structurele tekorten op te vangen.

Aanvragen

Vrijwilligersorganisaties die gebruik willen maken van de subsidie kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente via www.hoogeveen.nl/frissestart.