Om Hoogeveen financieel gezond te maken moet er flink bezuinigd worden. In de begroting van 2021 is vastgelegd dat er voor 1,5 miljoen bezuinigd moet worden op de sociale kant van het gemeentelijk beleid; zorg, welzijn, gezondheidszorg en opvoeding. Dat doel lijkt op dit moment niet haalbaar. 

In totaal komt het college tot een bezuiniging van 1 miljoen euro. Dat is minder dan de raad heeft gevraagd, maar het college ziet nu geen mogelijkheden om dat verhogen.   

“Quote” 

Onverstandig

Veel bezuinigingsmaatregelen leveren niet direct geld op. Maatregelen die dat wel doen zoals … zijn op dit moment niet handig om te stoppen aangezien het vak oom succesvolle projecten gaat.

Bewezen succesvolle projecten moeten daarom stoppen.

Begrotingsgat

Toekomst