De gemeenteraad in Hoogeveen kan nog geen overeenstemming vinden over de bezuiniging op dorps- en buurthuizen. Vanaf volgend jaar wil de gemeente de subsidie op de beheerkosten met veertig procent verlagen. In de jaren daarna wordt er gefaseerd nog meer bezuinigd.

Volgend jaar kort de gemeente 50.000 euro op de beheerskosten. Dat geld wordt voornamelijk gebruikt voor klein onderhoud, zoals schoonmaken en het betalen van de energierekening. In de twee jaren daarna wordt er nog eens drie ton bezuinigd. Dat bedrag bestaat vooral uit de grote klussen die de gemeente qua onderhoudt uitvoert, zoals het repareren van kapotte daken. In de toekomst moeten verenigingen zelf dus voor die kosten opdraaien.

Geen goed idee

De fracties in Hoogeveen denken verschillend over de plannen. Een aantal partijen, zoals de PvdA en de SP, vindt het niet verstandig om te korten op de subsidie. Volgens hen zorgt het juist voor verloedering van een buurt of dorp als een centrale ontmoetingsplek verdwijnt. Andere partijen, zoals D66, zien dat ook, maar pleiten juist voor het saneren van één of twee dorpshuizen, zodat dorpshuizen die goed draaien overeind kunnen blijven.

“Het is de vraag of deze financiële methode wel werkt”, vertelt Marin Rutgers namens D66. Volgens de fractievoorzitter zijn dorpshuizen waar alles goed is geregeld ook de dupe van deze maatregelen. “Eerst allemaal veertig procent inleveren en daarna komen er nog meer bezuinigingen. Het is misschien beter om in één keer te handelen door direct te saneren. De dorps- en buurthuizen mogen niet langer in onzekerheid blijven.”

Volgens Lisa Schonewille van de PvdA is bezuinigen geen goed idee. “Buurthuizen zorgen voor het ontplooien van eigen krachten binnen dorpen en dat is weer belangrijk voor het sociaal domein. We kunnen niet zonder.” Philip Oosterlaak van de SP sluit zich daarbij aan. “Het is een thuis voor iedereen. Wat de SP betreft zijn dorps- en buurthuizen een basisvoorziening.”

Eigen broek ophouden

Hoewel het voor meerdere partijen een gevoelige kwestie is, liggen de plannen er al sinds 2012. Vorig jaar zijn er afspraken gemaakt om Hoogeveen weer financieel gezond te krijgen. Deze maatregelen vallen daaronder meent Koen Meesters van de ChristenUnie. “Er zijn afspraken gemaakt en die kunnen we niet terugdraaien. Daarom moeten we goed kijken hoe we de bezuinigingen gaan invullen.”

Volgens wethouder Janita Tabak is er juist gekozen voor een verlaging, zodat dorps- en buurthuizen niet direct omvallen. “Nu is er tijd om te gaan zoeken naar andere inkomsten. Alle dorpshuizen leunen op de financiering van de gemeente. Maar dat kan ook op een andere manier, bijvoorbeeld via sponsoren of het in rekening brengen van contributie.”

Samenvoegen

Verschillende fracties vragen zich af of buurthuizen die dicht bij elkaar liggen niet met elkaar kunnen gaan samenwerken. “Vanaf juni wisten buurthuizen dat dit eraan zat te komen. Samenvoegen kan, maar laat ze eerst zelf aan de slag gaan om met een duurzaam plan te komen om 2022 door te komen. Daarna kijken we samen verder hoe alles verloopt”, aldus Tabak.

Op 28 oktober neemt de raad een besluit over de bezuinigingen.