De gemeente Hoogeveen gaat onderzoek doen naar de geboden zorg in zorginstelling De Trans. In Hoogeveen zijn er zo’n 64 cliënten die gebruikmaken van de zorgaanbieder. Wethouder Janita Tabak geeft aan op de hoogte te zijn van de onrust.

“De signalen in de media en van de vakbonden geven ons voldoende aanleiding om zelf onderzoek te doen”, legt ze uit, doelend op de situatie rondom De Trans in Rolde. Volgens de vakbonden FNV en CNV moet daar direct worden ingegrepen, omdat de veiligheid van het personeel en de cliënten in gevaar zou zijn.

Tabak: “Het is belangrijk dat we ook een goed beeld krijgen van de situatie in Hoogeveen. Met wat we nu weten hebben we geen redenen om cliënten advies te geven. Maar we delen de zorgen wel, ja.” Naast het onderzoek gaat de gemeente binnenkort ook in gesprek met de zorginstelling.

Financiële problemen

De instelling in Rolde zou kampen met financiële problemen, ook zouden de wet en cao niet worden nageleefd. De vakbonden wijten de problemen onder meer aan bezuinigingen als het gaat om bezetting op groepen en woningen. Dit zorgt voor spanningen en escalaties met letsel en schade tot gevolg. De bonden spreken van veel angst en gevoel van onveiligheid.

Eind september stapte oud-directeur Arianne Poel nog op bij de instelling. Veel medewerkers hebben volgens haar jarenlang onvoldoende ondersteuning gehad bij hun werk. Volgens Poel is de afgelopen tijd gewerkt aan een herstelplan om te investeren in de inhoud en kwaliteit van de zorg, maar na gesprekken tussen haar en de Raad van Bestuur is daar een einde aan gekomen.