Actiecomité Gien Planet hield donderdagavond een lichtprotest voor het gemeentehuis in Hoogeveen. Samen met tientallen andere demonstranten kwam de groep bijeen om een vuist te maken tegen de plannen van ondernemer Edward Doorten. Hij wil zijn tankstation Green Planet in Pesse uitbreiden met een klimbos, speelbos en reclame/uitkijktoren. Vooral de reclamemast met led-schermen schiet veel Pessenaren in het verkeerde keelgat.

Omwonenden verwachten veel last te ondervinden van het licht van de reclameborden. Ook zijn ze bang dat vanaf de toren in hun achtertuin kan worden gekeken, waardoor er geen privacy meer is. Burgemeester Karel Loohuis nam een petitie in ontvangst waarin de zorgen kenbaar werden gemaakt. Om een statement te maken takelde de actiegroep, voor het gemeentehuis, een groot spandoek omhoog ter grootte van de reclameborden die langs de snelweg moeten komen.

‘Er moet een compromis komen’

“Dan zie je pas hoe groot zo’n reclamescherm is”, vertelt Folkert Metselaar van Gien Planet. Dezelfde avond, vlak na de demonstratie, vergaderde de gemeenteraad over de kwestie. Volgens Metselaar is het de laatste kans om de raad te overtuigen dat de mast er niet moet komen. “Wij zijn niet tegen de andere duurzame plannen van meneer Doorten. Maar laat er op zijn minst een compromis komen. Niemand in Pesse zit te wachten op deze toren.”

Geen verlichting

Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat een aantal partijen reclame op de mast niet willen toestaan. Dat zijn onder andere GemeenteBelangen, VVD, SP en de ChristenUnie. De VVD stuurt voorlopig aan op een uitkijktoren die lager is en geen reclameborden met ledverlichting bevat. Volgens de partij valt het tankstation Green Planet onder het buitengebied en is daar geen lichtreclame mogelijk.

De fractie baseert dat op de nota Ruimtelijke Kwaliteit die de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld. Daarin is opgenomen dat ledreclame niet is toegestaan in het buitengebied, maar alleen op locaties zoals bedrijventerreinen of kantoorlocaties.

Lichtvervuiling

De SP ziet de plannen voor de lichtreclame ook niet zitten. “Het is lichtverstoring voor mens en dier”, aldus raadslid Jeroen Pomper. “Als we de voordelen en de nadelen afwegen zien we veel meer nadelen. Mensen op de snelweg worden te snel afgeleid. Dat lijkt ons geen goede zaak.” De ChristenUnie sloot zich daarbij aan.

De overige partijen hebben nog geen standpunt ingenomen. Zij vinden het lastig om nu een oordeel te vellen over de uitbreidingsplannen. Vooral omdat ze de ideeën van Edward Doorten op het gebied van duurzaamheid waarderen. Aan de andere kant komt er veel tegengeluid vanuit het dorp en moet daar volgens de fracties ook naar geluisterd worden.

Tweespalt

Brand van Rijn van de SGP stelde voor om beide partijen nogmaals bij elkaar te brengen om tot een compromis te komen. “Als wij als raad een beslissing nemen over de reclametoren dan zorgt dat voor tweespalt in het dorp. De ondernemer en de tegenstanders moeten er samen uitkomen. Er zijn straks alleen maar verliezers, je moet elkaar nog kunnen aankijken als je door het dorp loopt.”

GemeenteBelangen is het daar niet mee eens. “Dit traject loopt al meer dan vijf jaar en er zijn meerdere pogingen gedaan om tot elkaar te komen. Ik heb niet de illusie dat ze hier samen uit gaan komen onderling”, stelt raadslid Ina Prins-Vosmijer. De PvdA denk daar hetzelfde over. “Als gemeenteraad moeten we de leiding nemen en een besluit nemen. Dat is eerlijk tegenover Green Planet en de tegenstanders. Er moet een einde aan komen”, liet Lisa Schonewille weten.

Noodzaak reclametoren

Ondernemer Edward Doorten liet eerder al weten dat de komst van de reclamemast noodzaak is. Hij wil de komende jaren ruim 40 miljoen euro investeren in een waterstofproject en duurzame brandstoffen. Om dat rendabel te maken heeft hij wel veel meer bezoekers nodig die naar zijn tankstation komen. Dat wil hij bereiken met de komst van de mast.

“Niemand weet dat we hier achter de bosjes langs de A28 zitten”, stelt de ondernemer. “Daarom hebben we de toren nodig om aan te tonen wat hier qua duurzaamheid allemaal kan.” Maar of de mast er daadwerkelijk gaat komen is nog maar de vraag. Op 10 maar neemt de raad een besluit over de uitbreiding.