Gemeente De Wolden trekt de portemonnee en investeert drie miljoen euro extra in het Huus voor Sport en Cultuur in Zuidwolde. In eerste instantie zou het gebouw 14 miljoen gaan kosten. Door de stijging van bouwkosten is dat bedrag uiteindelijk opgelopen tot 17 miljoen euro. Gisteravond ging een raadsmeerderheid akkoord met het voorstel.

Volgens Jaap Wiechers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, gaat het om pure overmacht. “De bouw in Nederland bevindt zich in stormachtig weer. De energieprijzen stijgen enorm en de kosten voor bouwmaterialen rijzen de pan uit. Daar is weinig aan te doen.” Hij benadrukte dat het project afblazen ook geen zin heeft. “Bouwen moet je toch en er is al een investering gedaan.” Het merendeel van de raad stemde in met de extra kosten.

‘Totale flauwekul’

De PvdA begrijpt het belang van de komst van het multifunctionele centrum en ging daarom akkoord met de investering. Toch vindt de partij het bijzonder dat het college van B&W wil bezuinigen op het sociaal domein, maar nu wel drie miljoen euro beschikbaar heeft voor het gebouw. Fractievoorzitter Mark Turksma: “Waren we maar van steen, denken de mensen die de bezuinigingen op het sociaal domein voelen. Want als het stenen betreft is de wethouder financiën gul.”

Pieter Groot van GemeenteBelangen was niet gediend van die uitspraken. “U zit de hele tijd het college te beschuldigen. In de raad hebben we samen een besluit genomen over het sociaal domein. Het college kan zich op deze manier niet verdedigen.” PvdA’er Turksma reageerde kort en vond het onzin. “Totale flauwekul. Als er geld overblijft zal ik de fracties eraan herinneren de bezuinigingen op het sociaal domein terug te draaien.”

‘Kwalijke zaak’

Het CDA was de enige partij die anders naar de plannen keek. Raadslid Jeene Keizer verbaasde zich over de gang van zaken rondom het extra geld. “Ik ben best geschrokken en geschokt hoe eenvoudig het college en de raadsleden bereid zijn om weer drie miljoen euro uit te algemene reserve te halen.”

Volgens Keizer bevindt de raad zich op een groot en belangrijk kruispunt. “We kunnen nu nog de goede weg inslaan. Als morgen de sloophamer de gymzaal binnendringt is er geen weg terug.” Ook is hij van mening dat de raadsfracties te weinig tijd hebben gekregen om een standpunt in te nemen. Ook vindt hij dat het ambtelijk apparaat onder druk is gezet om het raadsvoorstel op tijd en gefundeerd rond te krijgen.

Financieel wethouder Egbert van Dijk vond die opmerking te ver gaan. “Het is een hele kwalijke zaak dat u zegt dat het apparaat onder druk is gezet. Dat is niet zo. Dus waar u die informatie vandaan weet ik niet, maar het komt in ieder geval niet uit deze organisatie.”

Bouw kan van start

De bouw van het multifunctioneel centrum kan nu officieel van start gaan. Het is de bedoeling dat de gymzaal als eerste wordt gesloopt. Dat moet voor 1 maart nog gebeuren. Wethouder Van Dijk beloofde dat dit de laatste keer zou zijn dat er extra geld zou gaan naar het project. Volgens hem moet de aannemer het met het geld doen dat nu beschikbaar is gesteld.