Hollandscheveld blijkt een populaire bestemming voor de aanleg van zonneparken. Tussen de Hollandschevelde Opgaande, de verlengde Meestercramerweg en de Langedijk komt mogelijk weer een nieuw zonnepark. Er ligt een plan voor 8000 panelen op drie hectare grond.

De opgewekte energie kan ruim 750 huishoudens van stroom voorzien. Aan de zuidkant van de A37 tussen Hollandscheveld en Nieuwlande zijn ook plannen voor een zonnepark van 26 hectare. Beide parken moeten helpen om de klimaatdoelstelling in de gemeente Hoogeveen te halen.

Schapen

Agrarische onderneming Wolters-Veldink is op dit moment in het bezit van de grond, dat voornamelijk voor landbouw wordt gebruikt. Na gesprekken met de omwonenden is er toegezegd dat langs de zuidwest- en noordzijde van het park een groenstrook wordt aangelegd. Dit zou ervoor moeten zorgen dat het zonnepark niet zichtbaar is.

De panelen krijgen een maximale hoogte van 1,8 meter boven het maaiveld. Tussen de panelen wordt een afstand van 1,5 meter aangehouden. “Hierdoor wordt er nog voldoende zonlicht doorgelaten, wat het bodemleven bevordert en mogelijkheden biedt voor begrazing door schapen”, schrijft de initiatiefnemer in het ontwerp.

Tot slot is het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) Hoogeveen is ingeschakeld voor advies. Tijdens de veldbezoeken zijn poelkikkers aangetroffen in de westelijke en oostelijke watergang. “Binnen het ontwerp blijven beide watergangen behouden. Directe aantasting van het voortplantingswater van de kikker is daarom niet aan de orde”, laat het instituut weten.

Tegemoetkoming

Met de bewoners van de Hollandschevelde Opgaande 18 zijn afspraken gemaakt, is in de plannen te lezen. Zij beschikken over een erf met vrij uitzicht over het projectgebied. Als tegemoetkoming krijgen de bewoners een set van tien zonnepanelen met omvormer aangeboden.

Om de inwoners van Hollandscheveld meer te betrekken bij het plan stelt de initiatiefnemer 5 procent grond ter beschikking voor lokale projecten. Bijvoorbeeld om een lokale energiecoöperatie op te richten. Op grond van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) zou dit tegen een gereduceerd bedrag kunnen.