De komst van een nieuw hoofdveld voor de Hoogeveense Hockeyclub (HHC) lijkt een stap dichterbij. In eerste instantie was het de bedoeling om een zand-ingestrooid veld aan te leggen, maar volgens de club is dat niet meer van deze tijd en moet er een waterveld komen om mee te groeien met de sport. Zo’n veld kost meer geld, maar desondanks schaart een raadsmeerderheid zich achter de plannen om te investeren in een waterveld.

In de begroting van de gemeente is vier ton opgenomen voor de vervanging van het hoofdveld en daarmee kan een zand-ingestrooid veld betaald worden. De aanleg van een waterveld ligt ergens tussen de vijf en zes ton. GemeenteBelangen, CDA, D66, VVD, SP en Lijst van Hien dienen gezamenlijk een amendement in om het benodigde geld op tafel te krijgen.

‘Toekomstbestendige oplossing’

“Het gaat hier om een toekomstbestendige oplossing”, zegt Peter Scheffers van D66. “Als we kiezen voor een zand-ingestrooid veld, doet de club een stap terug. Een waterveld is de toekomst en zo’n veld gaat langer mee. We moeten de hockeyvereniging perspectief bieden, zodat ze optimaal kunnen presteren.”

Kamiel Bertels van het CDA sluit zich daarbij aan. “Er spelen meer aspecten mee dan alleen financiën. We moeten de juiste keuzes maken voor de toekomst. Een zandveld is niet meer van deze tijd. Het mag niet zover komen dat de club achterloopt op de ontwikkelingen binnen de sport.”

Financieel kwetsbaar

De ChristenUnie, PvdA en de SGP kijken anders naar de kwestie. Zij vinden het onverantwoord om meer uit te geven dan in de begroting is opgenomen. Dat heeft voornamelijk te maken met de financieel kwetsbare situatie van de gemeente.

“Een extra investering is nu niet verantwoord”, liet Wolter Dekker van de PvdA weten. “We snappen dat de hockeyvereniging liever wat anders had gewild, maar de financiële ruimte is er niet.”

Als er gekozen wordt om extra geld in te zetten voor een waterveld, dan moeten de extra jaarlasten opgevangen worden in de begroting van 2023. Het huidige investeringsplafond dat Hoogeveen hanteert (6,5 miljoen) wordt dan ook verlaagd. “Dat kunnen we niet blijven doen”, waarschuwt wethouder Derk Reneman.

Waarom een waterveld?

Een nieuw speelveld voor HHC is dringend nodig, want de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft het huidige hoofdveld van de hockeyers uit Hoogeveen afgekeurd. Een waterveld is een kunstgrasmat die is gemaakt van speciale vezels die besproeid worden met een laagje water. Klappen van hockeysticks zijn daardoor beter op te vangen en het gebruik van zand is niet meer nodig.

Maar dat is volgens de club niet de enige reden om te kiezen voor deze technologie. De ondergrond kan namelijk veertig jaar mee. Bij een zandveld is dat ‘slechts’ dertig jaar. Donderdag neemt de raad een besluit over de plannen voor het hockeyveld.