Rechten foto: RTV Drenthe

De gemeente De Wolden krijgt 30.000 euro subsidie van het Rijk om zes ‘flexwoningen’ te bouwen voor spoedzoekers. Dat zijn inwoners die moeite hebben met het vinden van betaalbare woonruimte. Bijvoorbeeld arbeidsmigranten, statushouders of ouders die in scheiding liggen.

“Het gaat dan om de meest schrijnende gevallen”, licht wethouder Gerrie Hempen toe. “De spoedzoeker wordt nog weleens vergeten. Dit is een mooi initiatief om die mensen te kunnen helpen.”

‘Het kan snel gaan’

Flexwoningen zijn kant-en-klare huisjes die in de fabriek in elkaar worden gezet. Samen met woningcorporatie Actium gaat de gemeente een plan maken om de woningen te realiseren. “Het is uiteindelijk de bedoeling dat ze maximaal tien jaar blijven staan”, legt Hempen uit.

Waar de woningen komen en hoe ze eruit gaan zien, is nog niet bekend. De gemeente denkt aan locaties waar op termijn permanente woningen kunnen komen. De flexwoningen kunnen daar staan, tot de plannen voor de definitieve huizen klaar zijn.

Het is mogelijk dat de woningen binnen die tien jaar op verschillende locaties in De Wolden staan. De huisjes gaan daarna naar een andere locatie. Voor het plaatsen is alleen een vergunning nodig en geen bestemmingsplan. “Het kan dus snel gaan”, aldus Hempen.

Uitkomsten onderzoek

De Wolden kampt – net zoals de rest van Nederland – met een woningtekort. Daarom moeten er sneller huizen worden gebouwd. Dat wil de gemeente bereiken door in te zetten op woningbouwplannen die op korte termijn te realiseren zijn.

Onder andere het splitsen van huizen en de komst van flexwoningen worden daarom onderzocht. Ook moeten procedures en aanvragen voor bouwplannen korter, zodat er sneller een vergunning kan worden afgegeven.

Met de andere gemeenten in Zuidwest- en Midden-Drenthe is onderzoek gedaan naar de woningmarkt in het gebied. Het onderzoek richtte zich op de behoeften van verschillende plaatsen, dorpen en wijken en welke woon- en zorgbehoefte de verschillende doelgroepen hebben. De uitkomsten worden binnenkort gedeeld en meegenomen in het nieuwe woningplan van De Wolden.