De raad in Hoogeveen gaat akkoord met het wijzigen van de regels voor het gratis wegbrengen van afval naar de milieustraat. Op dit moment is dat nog 600 kilo voor (grof) huishoudelijk afval, 1300 kilo voor puin en 1600 kilo voor grond. Bij de twee laatstgenoemden daalt de teller vanaf februari naar nul. Voor (grof) huishoudelijk afval wordt, na tussenkomst van de raad, een maximum van 450 kilo gesteld.

Het college wilde de hoeveelheid gratis weg te brengen grof vuil verlagen tot 300 kilo, maar daarmee ging de volledige raad niet akkoord. Zij kwam met een voorstel van 450 kilo. De wijziging in het afvalbeleid heeft te maken met de bezuinigingen op de werkzaamheden van afvalverwerker Area Reiniging. In totaal wil de gemeente hiermee zo’n 260.000 euro besparen, maar dit bedrag valt door de wijziging nu iets lager uit.

Ruimhartig beleid

Het bedrag dat Hoogeveen bespaard wil de gemeente vanaf 2023 investeren in het verlagen van de afvalstoffenheffing. In Hoogeveen is dat tarief relatief hoog, net zoals in Emmen en Coevorden. Zij maken, net als Hoogeveen, ook gebruik van Area Reiniging. Elders in Drenthe is het tarief juist lager, zegt de gemeente.

Volgens het college van burgemeester en wethouders heeft Hoogeveen een ruimhartig beleid wat betreft het wegbrengen van afval. Ten opzichte van andere gemeenten in de provincie kunnen bewoners soms tot twaalf keer meer afval gratis wegbrengen.

Om Hoogeveners tegemoet te komen verlaagt de gemeente het bedrag per overschreden kilo naar 18 cent. Tot nu toe was dat bijna 22 cent. Het wegbrengen van tuinafval tot 1000 kilo blijft gratis.

Pasjes uitlenen

GemeenteBelangen en de PvdA dienden later op de avond nog een motie in. Beide partijen verzoeken het college om geen strengere controles uit te voeren bij de milieustraat. Hoogeveen onderzoekt de mogelijkheid om te handhaven tegen oneigenlijk gebruik van milieupasjes. Volgens de fracties moet het mogelijk zijn dat kennissen of familieleden af en toe elkaars pas kunnen gebruiken.

Alleen de SP ging mee met de motie. Het verzoek kreeg geen steun van de rest van de raad en werd uiteindelijk niet aangenomen. “Het is niet de bedoeling dat mensen pasjes gaan delen om hun afval weg te brengen”, liet Peter Scheffers van D66 weten.

Wilco Kramer van de VVD sloot zich aan bij die woorden. “Het moet niet zo zijn dat mensen uit een andere gemeente naar Hoogeveen toekomen en een pasje te lenen van een kennis om afval weg te brengen. Dat doe je op de plek waar je zelf woont.”