Plaatselijk Belang Elim en de gemeente Hoogeveen zijn in gesprek over nieuwbouw in het dorp. Er wordt uitgezocht of er gebouwd kan worden op de grond tussen het sportpark aan de Carstensdijk en de Jan Slotswijk.

PBE krijgt al langere tijd signalen dat er te weinig woonruimte is in het dorp. “Op dit moment zijn er weinig bouwkavels beschikbaar”, laat voorzitter Jan Benjamins weten. De grond achter het sportpark lijkt een reële optie om de woningbouw te kunnen realiseren. “De gemeente heeft daar grond. Er ligt een veld dat gebruikt wordt, maar waar de gemeente qua onderhoud niets aan doet. Daar zouden woningen kunnen komen.”

Schetsjes

Benjamins is blij dat de gesprekken met de gemeente goed verlopen, toch is het afwachten of plan doorgaat. “We hebben wat schetsjes gezien van hoe het eruit zou kunnen gaan zien, maar dat is nog geen algemeen goed. De gemeente staat er financieel niet zo goed voor, maar ze denken wel met ons mee. In april krijgen we te horen of de plannen financieel haalbaar zijn.”

De voetbalvereniging en korfbalvereniging die gebruik maken van de grond op het sportpark zijn vanaf het begin betrokken bij de plannen vertelt de voorzitter. “Het kan zijn dat het terrein anders wordt ingedeeld, maar het is niet de bedoeling dat zij erop achteruitgaan.” De gemeente bevestigt dat de gesprekken lopen.

Enquête

Eind vorig heeft de organisatie twee enquêtes verstuurd om de woonbehoefte onder de bewoners van het dorp te peilen. Eén voor jongeren vanaf 18 jaar en één voor huishoudens. Daar werd veel op gereageerd: 102 jongeren en 256 huishoudens hebben gereageerd. “We hebben genoeg jeugd die graag in het dorp wil blijven wonen, maar nu lang moeten wachten op een woning. Ook ouderen willen graag in het dorp blijven, het liefste in een woonvoorziening met zorg”, aldus Benjamins.