Het college in Hoogeveen gaat in gesprek met professionals uit het sociale veld zoals huisartsen, hulpverleners en zorgverleners. Op deze manier wil de gemeente erachter komen wat belangrijke sociale thema’s zijn en hoe ze hierin kunnen bijdragen. 

Onlangs werd er veel kritiek geuit op de plannen van de gemeente Hoogeveen om te korten op het sociaal domein. In totaal moet er 1 miljoen bezuinigd worden in 2021. Bert Bouwmeester, voorzitter van Stichting Cliëntenraad Hoogeveen stuurde een kritische brief naar het college. “Hoogeveen wil nog verder bezuinigen op de inkomens en voorzieningen van de minst draagkrachtige en meest kwetsbare inwoners van Hoogeveen. Wat hebben zij misdaan om zo door u gestraft te worden?”  

Onvoldoende

De gesprekken met de zorgverleners moeten ervoor zorgen om de juiste zorg te bieden met minder geld. Bouwmeester ziet dat plan met wantrouwen tegemoet. “In het verleden hebben ze wel vaker over armoedebeleid en minima gesproken met professionals uit het werkveld. Er zijn behoorlijk wat rapporten uitgekomen en die verdwijnen vervolgens weer in de la. Het is een leuk idee, maar er wordt onvoldoende mee gedaan. 

De stichting is wel uitgenodigd om mee te doen aan de gesprekken. “Het college heeft inmiddels contact met ons gezocht, maar ze konden in zoverre geen toezegging doen dat er iets zou verbeteren op korte termijn”, vertelt Bouwmeester. “Als er iets verandert, dan pas willen we weer in gesprek.” 

Creatief meedenken

Eric Holkers, directeur-bestuurder van Stichting Welzijnwerk in Hoogeveen vindt het juist bemoedigend dat de gemeente het op deze manier probeert. Tijdens eerdere gesprekken met de gemeente heb ik altijd gezegd dat ik de financiële situatie in Hoogeveen erken en daar verantwoordelijk voor wil zijn als uitvoerder in het sociaal domein. Het is mooi dat ze kiezen voor deze manier en niet alleen kijken vanuit het gemeentelijke perspectief zelf.”  

“Als je met professionals en organisaties een goed gesprek aangaat over hoe we het sociaal domein kunnen inrichten, dan denk ik dat we een heel eind kunnen komen”, vervolgt Holkers“Als organisatie willen wij best creatief meedenken in plaats van louter over euro’s en bezuinigen te praten.”  

In april en mei vinden de gesprekken met zorgprofessionals online plaats. Voor de zomer volgt er ook nog een onlinegesprek met inwoners.