De afgelopen dagen is discussie ontstaan over de bijdrage van de heer Kappers tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Hoogeveen van 8 december 2016. Tijdens die vergadering leverde de heer Kappers een inspreekbijdrage over het onderwerp ‘Ziekenhuis Bethesda’. Omdat het Reglement van Orde inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen niet toestaat, werd de heer Kappers door de voorzitter van de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om zijn inbreng te leveren tijdens de pauze van genoemde vergadering. 

De vergaderingen van de gemeenteraad van Hoogeveen worden door Radio Hoogeveen rechtstreeks uitgezonden. Radio Hoogeveen fungeert hierbij als ‘doorgeefluik’. Het signaal dat van de in de raadzaal aanwezige geluidsinstallatie wordt ontvangen, wordt 1 op 1 en zonder ingrijpen door de medewerkers van Radio Hoogeveen doorgegeven. Dat is ook gebeurd op 8 december. Gebleken is dat de bijdrage van de heer Kappers, uitgesproken tijdens de pauze van deze raadsvergadering, niet is doorgegeven. Het bestuur van Radio Hoogeveen heeft laten onderzoeken wat daarvan de oorzaak kan zijn geweest. Op basis van dit onderzoek concluderen wij dat het niet-uitzenden van de bijdrage van de heer Kappers niet is gelegen in storingen in apparatuur van Radio Hoogeveen, noch in fysiek handelen of nalaten van onze medewerkers. 

Het bestuur van Radio Hoogeveen betreurt het dat door de berichtgeving op de sociale media de indruk zou kunnen zijn ontstaan dat het niet-doorgeven van de bedoelde inspreek-bijdrage zou zijn veroorzaakt door medewerkers van Radio Hoogeveen. Dat doet geen recht aan de inzet van onze vrijwilligers.

Jan Mastwijk 
Voorzitter bestuur Radio Hoogeveen.