Om de gemeente Hoogeveen financieel gezond te maken moet er flink bezuinigd worden de komende jaren. Het sociaal domein (participatie, Wmo en jeugd) wordt daarom opnieuw ingericht. 

In 2025 moet er in totaal 8,5 miljoen euro bezuinigd zijn op het sociaal domein. Dit jaar wordt er een start gemaakt om dat doel te halen. 1,5 miljoen euro moet de gemeente dan bezuinigen. Het college heeft onderzocht of dit haalbaar is, maar komt zelf tot een bedrag van 1 miljoen euro. Dat is dus 500.000 euro te weinig.  

De gemeente maakt zich op dit moment nog geen zorgen over het tekort. Er is namelijk zicht op extra inkomsten van het Rijk die niet zijn meegenomen in de begroting. Het gaat om een bedrag van 865.000 euro voor Jeugd (Compensatieregeling voogdij) en 491.000 euro voor de effecten van corona op de arbeidsmarkt. Het extra budget kan dan worden gebruikt ter dekking van het ontstane gat in de begroting. 

Succesvolle projecten

Veel bezuinigingsmaatregelen leveren niet direct geld op. “We kijken of elke maatregel bijdraagt aan het doel dat we voor ogen hebben, namelijk de taakstelling van 2021 halen. Als een maatregel naar verwachting alleen op korte termijn besparing oplevert, maar op lange termijn kostenverhoging, hebben we er vanaf gezien om deze op te nemen”, aldus de gemeente. 

Een aantal maatregelen die direct geld opleveren worden bewust niet gestopt. “Dan kun je bijvoorbeeld denken aan succesvolle projecten op het gebied van het bevorderen van werkgelegenheid en mantelzorg”, vertelt de gemeente. Het voorstel voor de bezuiniging op het sociaal domein wordt 25 maart tijdens de raadsvergadering behandeld.