Rechten foto: RTV Drenthe

De gemeente Hoogeveen wil maatregelen nemen om overlast van ladend en lossend vrachtverkeer in het centrum tegen te gaan. Bevoorrading moet straks zoveel mogelijk via de achterzijde van de Hoofdstraat gebeuren. Ook wordt de komst van speciale paaltjes om de straat af te sluiten onderzocht.

Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van het CDA, GemeenteBelangen en de VVD. Zij hebben van inwoners vernomen dat er zich onveilige en onverantwoorde situaties voordoen in de Hoofdstraat op winkeldagen.

Handhaven niet mogelijk

De gemeente zegt de zorgen te beamen. Volgens het college is er naast de bevoorrading van winkels veel overlast van pakketdiensten gedurende de dag en avond. “Dit levert tevens schade op aan de nieuwe inrichting van de Hoofdstraat. Grote trailers rijden dagelijks over de Hoofdstraat terwijl hier een maximale aslast van 3500 kilo geldt.”

De drie partijen vragen zich af of de gemeente hierop handhaaft. In de reactie van het college is te lezen dat vrachtverkeer mag laden en lossen tijdens de aangewezen tijden hiervoor. Die gelden van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 11.00 uur en op maandag tot en met donderdag van 18.00 uur tot 23.00 uur. Maar volgens de afdeling handhaving van Hoogeveen is het niet mogelijk om de hele dag te handhaven vanwege het vele auto- en vrachtverkeer.

Ontheffing

Alternatieve maatregelen worden daarom overwogen. Hoogeveen wil dat het centrum een veilig voetgangersgebied blijft. Wanneer bevoorrading niet lukt via de achterzijde, is laden en lossen in de Hoofdstraat alleen toegestaan met ontheffing. “Uit de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de herinrichtingswerkzaamheden, is gebleken dat de bevoorrading prima kan plaatsvinden vanaf de pleinen via de achteringangen en of via de stegen”, aldus het college.

Een aantal pleinen in Hoogeveen wordt opnieuw ingericht. Bij de herindeling van die plekken wil Hoogeveen ruimte maken voor de bevoorrading. Bijvoorbeeld bij het Stoekeplein, waarbij het profiel achter de winkels is verbreed om het laden en lossen daar mogelijk te maken. De huidige tijden voor laden en lossen worden afgeschaft, daarvoor is al een verkeersbesluit genomen.