De gemeente Hoogeveen wil de regels voor het gratis wegbrengen van afval naar de milieustraat aanpassen. Op dit moment is dat nog 600 kilo voor (grof) huishoudelijk afval, 1300 kilo voor puin en 1600 kilo voor grond. Vanaf februari volgend jaar is het plan om voor alle drie samen maximaal 300 kilo te hanteren. Gaan bewoners daarover heen, dan zijn de kosten voor hunzelf.

De wijziging heeft te maken met de bezuinigingen op de werkzaamheden van afvalverwerker Area Reiniging. In totaal moet het plan de gemeente zo’n 260.000 euro besparen.

Afvalstoffenheffing

Dat bedrag wil Hoogeveen vanaf 2023 investeren in het verlagen van de afvalstoffenheffing. In Hoogeveen is dat tarief relatief hoog, net zoals in Emmen en Coevorden. Zij maken ook gebruik van Area Reiniging. Elders in Drenthe is het tarief juist lager zegt de gemeente.

Volgens het college van burgemeester en wethouders heeft Hoogeveen een ruimhartig beleid wat betreft het wegbrengen van afval. Ten opzichte van andere gemeenten in de provincie kunnen bewoners soms tot twaalf keer meer afval gratis wegbrengen.

Om Hoogeveners tegemoet te komen verlaagt de gemeente het bedrag per overschreden kilo naar 18 cent. Tot nu toe was dat bijna 22 cent. Het wegbrengen van tuinafval tot 1000 kilo blijft gratis.

Afvaldumping

Hoogeveen zegt niet bang te zijn voor een toename van illegale afvaldumping. “Uit informatie van andere gemeenten met vergelijkbare regelingen kan worden afgeleid dat daar geen sprake van is”, laat een woordvoerder weten. Daarom zijn er volgens de gemeente (nog) geen voorzorgsmaatregelen getroffen.

Wel is de verwachting dat het straks minder druk wordt bij de milieustraat. “Dat heeft een positief effect op de milieuprestaties van Hoogeveen en levert mogelijk een bijdrage aan de oplossing van de verkeersproblematiek bij de toegang van de straat”, is te lezen in de plannen.

Ophaalservice

Vanaf 2023 volgt een tweede maatregel. Mensen die grof huishoudelijk afval en herbruikbare huisraad zoals meubilair willen laten ophalen moeten daarvoor gaan betalen. Het gaat dan om zo’n 30 euro per kubieke meter.

Morgenavond wordt er door de gemeenteraad gedebatteerd over de plannen. Op 20 januari volgt een besluit.