Rechten foto: Hoogeveense Hockeyclub

De Hoogeveense Hockeyclub (HHC) wil het hoofdveld vervangen voor een waterveld. De aanleg moet 525.000 euro gaan kosten. De club doet daarom een beroep op de gemeente. Hoogeveen wil meewerken, maar vanwege financiële tekorten kijkt de gemeente naar een goedkoper alternatief: een zand-ingestrooid kunstgrasveld.

Dat zorgt voor verbazing bij de leiding van de club. “De ontwikkeling van het Bentinckspark is al zo’n 10 jaar bezig. Nieuwe voetbalvelden zijn aangelegd, de atletiekbaan is afgerond en sporthal Activum is af. Dan zijn wij nu aan de beurt”, dacht voorzitter Erik Leistra. “Nu blijkt uit offertes dat de aanleg van een waterveld hoger uitvalt. Het gevoel ontstaat dat we een beetje buiten de boot vallen.”

Toekomstbestendige sportclub 

In de begroting is 400.000 euro opgenomen voor de vervanging van het hoofdveld. Een nieuwe mat is dringend nodig, want de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft het veld afgekeurd. “Dat bericht kregen we in het voorjaar. In principe mogen er dan geen competitiewedstrijden op worden gespeeld”, legt Leistra uit. “We hebben aangegeven dat er een nieuw veld wordt aangelegd. De bond heeft ons daarom dispensatie gekregen, waardoor we er toch gebruik van kunnen maken.”

Het huidige veld is volgens Leistra niet meer van deze tijd. Daarom wordt er gekeken naar een nieuwe variant. Een waterveld is een kunstgrasmat gemaakt van speciale vezels dat besproeid wordt met een laagje water. Klappen zijn beter op te vangen en het gebruik van zand is niet meer nodig. “De extra demping moet ervoor zorgen dat sporters minder snel blessures krijgen”, legt Leistra uit. “Vanuit de KNHB is een waterveld het uitgangspunt voor nu en de toekomst.”

Maar dat is volgens hem niet de enige reden om te kiezen voor deze technologie. De ondergrond kan namelijk veertig jaar mee. Bij een zandveld is dat ‘slechts’ dertig jaar. “Door nu te kiezen voor een zand-ingestrooid veld betekent dat we niet meegaan met de norm van de KNHB en daarmee ook geen stap maken naar een volwaardige en toekomstbestendig accommodatie.”

Extra huurinkomsten 

Het tekort om een waterveld aan te leggen bedraagt ruim 125.000 euro, maar dat hoeft volgens de voorzitter niet direct voor problemen te zorgen. Een subsidie zoals de Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA) zou een helpende hand kunnen bieden. “Kennisorganisatie SportDrenthe heeft aangegeven dat vanuit de BOSA 20% subsidie over de totale investering verkregen kan worden”, vervolgt Leistra. “Daarnaast is er nog een aanvullende subsidie van 10% mogelijk voor investeringen op het gebied van energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie.”

De BOSA zou zo’n 105.000 euro moeten opleveren volgens de berekeningen van de club. “Waarbij nog geen rekening is gehouden met de aanvullende subsidie van 10%.” Daarom hoopt de voorzitter het college van burgemeester en wethouders toch te overtuigen om te investeren in een waterveld. Het zou namelijk ook in het voordeel van Hoogeveen kunnen werken.

“De ervaring leert dat nieuwe sportaccommodaties veelal leiden tot nieuwe leden. Sinds september zijn wij al met 40 leden gegroeid. Met een nieuw veld verwachten we verder te kunnen groeien. Waardoor er ook extra teams gevormd zullen worden. Deze groei levert voor de gemeente extra huurinkomsten op voor het gebruik van de velden voor trainingen en wedstrijden.”

‘Afweging maken’ 

Wethouder Werner ten Kate laat weten dat alles nog niet in beton gegoten is. Volgens hem is er nu een reden om een knoop door te hakken, omdat het veld technisch afgekeurd is. De club mag er nu met dispensatie nog gebruik van maken. “Binnen de kaders van de begroting is afgesproken dat er vier ton beschikbaar is. Een zand-ingestrooid veld valt daarbinnen, een waterveld niet. Ik snap heel goed dat de vereniging zegt, als je een beetje mee wilt doen met de rest in Nederland, dan hoort een waterveld daarbij. Daarom hebben we afgesproken om nog een keer te overleggen met de raad.”

Ten Kate beaamt dat het een belangrijke keuze is, vooral omdat een veld weer tientallen jaren wordt gebruikt. “Als we nu kiezen voor een zand-ingestrooid veld, maar de raad hoort later dat een waterveld bijvoorbeeld langer meegaat, dan is het jammer dat we destijds wellicht niet de juiste afweging hebben gemaakt. Maar, kies je voor een waterveld, waar ga je die extra kosten van betalen? We moeten het goed afwegen.”

Zomerstop 

De wethouder zegt niet in te kunnen schatten hoe reëel de kans is om subsidie binnen te halen. Maar hij staat er wel voor open. “Dan moeten we gaan kijken wat de voorwaarden zijn. Als er een mogelijkheid is om externe middelen in te zetten dan ben ik graag bereid om daarnaar te kijken.” De vervangingsinvestering is gepland voor volgend jaar.

“Dan moet er nog wel flink wat werk gebeuren om het in 2022 voor elkaar te krijgen. Veel verenigingen doen de verbouwing in de zomerstop, maar dat is duur want alle hockeyveldaanleggers gaan dan aan de gang. Als je het buiten de zomerstop kunt doen is het goedkoper. Daar valt nog wel winst uit te halen”, aldus ten Kate.

De raad bespreekt het onderwerp volgend jaar tijdens de vergaderingen op 18 en 20 januari.