De gemeente Hoogeveen wil de vrijstelling van giften voor minima verhogen. Op dit moment is dat een bedrag van 750 euro per jaar, dat wordt straks maximaal 1.200 euro per jaar.

Mensen in de bijstand kunnen dus straks meer giften ontvangen zonder dat het invloed heeft op de hoogte van hun uitkering. De fracties van de PvdA, SP, SGP, CDA, ChristenUnie, D66 en Lijst van Hien dienden vanavond tijdens de raadsvergadering samen een motie in om het onderwerp te bespreken. De motie werd uiteindelijk door de gehele raad ondersteund.

Sympathieke motie 

GemeenteBelangen en de VVD maakten geen onderdeel uit van de indieners. Ze gingen uiteindelijk akkoord, omdat het volgens hun een sympathieke motie is. “We hebben een behoorlijke discussie gehad binnen de partij over deze motie. We ondersteunen het plan, maar we willen wel benadrukken dat bijstand een vangnet moet zijn en niet een hangnet”, stelt raadslid Roelof Bisschop van de VVD.

Wethouder Jan Zwiers geeft aan dat motie vooruitloopt op de landelijke wet- en regelgeving en dat kan volgens hem soms voor problemen zorgen. “Een kleine waarschuwing, vooruitlopen op de landelijke regelgeving kost de gemeente soms meer inzet. Daar zijn we op dit moment de gemeente niet voor en daar hebben we de middelen ook niet voor. Maar, de motie is uitvoerbaar. In principe heeft het uitvoeren hiervan geen financiële gevolgen, dat hebben we berekend.”

Tweede Kamer

Eerder dit jaar nam de Tweede Kamer dezelfde motie aan die de regering verzoekt om voor mensen in de bijstand een vrijstelling van giften te realiseren van 1.200 euro per jaar. Het is nog niet bekend wanneer de overheid dit gaat toepassen. Hoogeveen loopt momenteel dus voor op de ontwikkelingen.

Giften van een liefdadigheidsinstelling blijven tot 1500 euro per jaar mogelijk. Giften in natura, bijvoorbeeld boodschappen, worden tot een totaalbedrag van 1000 euro per jaar vrijgelaten.