Hoogeveen scherpt beleid delen cliëntgegevens Wmo aan

De gemeente Hoogeveen zegt scherper te gaan letten op het delen van persoonsgegevens van Wmo-gebruikers. Het beleid wordt tegen het licht gehouden en per direct wordt de werkwijze aangepast.
De alarmbellen op het gemeentehuis gingen af na vragen van de VVD-fractie. De partij maakt zich zorgen nadat er signalen binnenkwamen dat er veel misging bij de afdeling Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) bij een cliënt.

Gegevens gedeeld

Raadslid Erica Blenkers legde wethouder Mark Tuit een casus voor van een man die meermaals problemen had met de communicatie bij de aanvraag van huishoudelijke hulp via de Wmo. Toen een kennis van de man contact opnam met de gemeente, werd vertrouwelijke informatie gedeeld. “De genoemde kennis kreeg zonder omhaal informatie over het dossier, namen van consulenten et cetera”, stelt de VVD. “Er werd pas later gedurende het gesprek gevraagd of er gebeld werd vanuit de thuiszorg en wat de relatie met betrekking tot de cliënt was.”
Het college van burgemeester en wethouders zegt op de hoogte te zijn van de situatie. “In de geschetste casus hadden we dergelijke gegevens niet telefonisch mogen delen. En we hadden moeten controleren of de persoon belde namens de Wmo-cliënt.” Een gemeentewoordvoerder laat aanvullend weten dat het gaat om een incident. “We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Naar aanleiding van dit incident zijn we extra alert.”

Actie

Tuit onderneemt naar aanleiding van de casus maatregelen. “Wij gaan het proces rondom het verstrekken van persoonsgegevens aan derden tegen het licht houden en aanscherpen. Dit doen we binnen drie maanden. Per direct zal in ieder geval bij een telefonisch verzoek van een derde toestemming worden gevraagd van de cliënt zelf, voordat we gegevens verstrekken.”
Dat er in het door de VVD aangedragen voorbeeld meer misging, in onder andere de communicatie, betreurt het college. Uit een klanttevredenheidsonderzoek komt naar voren dat het merendeel van de Wmo-gebruikers tevreden is. “Uit het onderzoek blijkt dat 84 procent van de cliënten, die de vragenlijsten hebben ingevuld, zich serieus genomen voelt en daarmee ook tevreden is over de dienstverlening vanuit de Wmo.”

Fraude

De man uit het VVD-voorbeeld kreeg uiteindelijk de gewenste hulp. Zijn indicatie werd telefonisch verlengd, en dat baart de VVD zorgen. Want werkt het gemak waarmee dat gaat geen fraude in de hand? De gemeente stelt goed te letten op fraudesignalen. “We hebben de indicatie in de geschetste casus tijdelijk verlengd zonder een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’, dat klopt. Dit hebben we gedaan om te voorkomen dat de zorg zou worden stopgezet nu de indicatie van de cliënt afliep. Dit hebben we gedaan vanuit het oogpunt van dienstverlening.”
Wel erkent het college dat het niet altijd makkelijk is om alles goed te doen. “Bij het verlengen van indicaties bewaken wij een evenwicht tussen de dienstverlening aan de ene kant en de controle/fraude-alertheid aan de andere kant. Beide kunnen samen gaan maar staan wel op gespannen voet met elkaar.”