Steeds meer gemeenten in Drenthe passen ecologisch bermbeheer toe. Eind 2018 spraken Drentse gemeenten, waterschappen en de provincie af om via ecologisch beheer bloeiende, soortenrijke bermen en oevers te realiseren. Op dat moment klepelden veel overheden nog hun bermen, waardoor bermen nauwelijks meer bloeiden. Ruim 5 jaar later blijkt dat de gemeente Hoogeveen, Assen en Tynaarlo en de provincie Drenthe inmiddels al hun bermen ecologisch beheren. Ook andere Drentse gemeenten en waterschappen beheren hun bermen en oevers steeds meer ecologisch. Daarmee dragen ze bij aan een geschikte leefomgeving voor boerenlandvlinders, bijen en andere insecten.

 

In 2017 won de gemeente Hoogeveen al de ‘Beste Bermbeheer van Drenthe’ prijs. Vandaag, op de Internationale Dag van de Biodiversiteit, staat Hoogeveen nog steeds aan kop als het gaat om het realiseren van bloeiende bermen. Op de voet gevolgd door de gemeente Assen en Tynaarlo. Dit blijkt uit infographics die Drentse overheden over hun maaibeheer hebben aangeleverd.

 

Wethouder Mark Tuit van de gemeente Hoogeveen: “Ik ben ontzettend trots dat onze gemeente opnieuw is uitgeroepen tot de beste bermbeheerder van Drenthe. De kwaliteit en biodiversiteit van de bermen neemt toe door gericht beheer en betrokken inwoners, het heeft geleid tot prachtige resultaten: bloeiende bermen vol leven, kleur en diversiteit. Daar zijn we blij mee en daar gaan we volop mee door.”

 

Bij ecologisch beheer is het van belang om gefaseerd te maaien. Vervolgens moet het maaisel even blijven liggen, zodat zaden eruit kunnen vallen en insecten zich kunnen verplaatsen. Pas daarna kan het worden afgevoerd. Hierdoor komen bermen steeds meer tot bloei en dat trekt bijen, vlinders en andere insecten aan.

Bij het traditioneel maaibeheer, het zogenaamde klepelen, wordt het maaisel fijngehakt, waardoor er weinig overblijft van waardevolle flora. Het klepelen gebeurt in Drenthe gelukkig steeds minder.

Op de site Heel Drenthe Zoemt is in beeld gebracht hoe Drentse gemeenten, waterschappen en de provincie hun bermen en oevers beheren. Ten opzichte van 2020 is er een duidelijk verbetering te zien; ecologisch beheer heeft steeds meer terrein gewonnen.

Op de zogenaamde bermenkaart is ook van elke berm en oever in Drenthe te zien hoe deze wordt beheerd.

Bermen en oevers hebben een belangrijke functie in het buitengebied. In het steeds intensiever gebruikte agrarische landschap in Drenthe neemt hun belang als leefgebied en verbinding tussen leefgebieden voor planten en dieren alleen maar toe. Ecologisch bermbeheer kan in dit kader een essentiële bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Drenthe.