Rechten foto: RTV Drenthe

De brandweerkazerne in Hoogeveen moet op de schop. Volgens onderzoek voldoet het pand niet meer aan de eisen van deze tijd. De gemeente staat voor een lastige opgave, want wat gaat er gebeuren met het 50 jaar oude pand. Nieuwbouw of renoveren?

Al jaren staat de komst van een nieuwe kazerne op het verlanglijstje van de gemeente. Mede door de slechte financiële situatie van Hoogeveen is het (vernieuwde) gebouw er nog niet gekomen. De afgelopen maanden is uitgezocht wat mogelijk is.

Logische optie

Het onderzoek focust zich op een aantal scenario’s. Als eerste is gekeken naar het renoveren van de kazerne op de huidige plek langs de Industrieweg. Volgens Antea Group, de partij die het onderzoek heeft uitgevoerd voor de gemeente, is dat echter geen verstandige keuze. Het gebouw is ‘af’ zeggen ze, grote delen moeten gesloopt en opgeknapt worden om aan alle eisen te voldoen van een toekomstbestendig pand.

Verder is er gekeken om een tijdelijke kazerne uit de grond te stampen op de bestaande plek. Dat raden de onderzoekers af, vanwege de kosten. Het gebouw zou er dan zo’n twee jaar staan, maar wel twee miljoen euro gaan kosten.

Ook lijkt nieuwbouw op de huidige locatie vooralsnog geen optie, omdat het niet binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente valt. De oppervlakte zou ook niet groot genoeg en toekomstbestendig zijn. Volgens de onderzoekers is de bouw van een nieuwe kazerne op een andere locatie de enige logische optie. Maar er zijn wel meerdere vervolgonderzoeken nodig om te kijken of dat haalbaar is.

Woningbouw

Mocht de kazerne verhuizen, dan ontstaat er ruimte op het huidige perceel. Volgens de gemeente zou het een logische vervolgstap zijn om de grond te gebruiken voor woningbouw. “Dit sluit aan op de onderliggende ontwikkelingsvisies voor het Stadscentrum Een mooie entree naar het stadscentrum waar een deel van de Hoogeveense woningbouwopgave gerealiseerd kan worden”, is te lezen in een brief van het college.

Probleem is wel dat de bodem van de kazernelocatie verontreinigd is. De mate en ernst is niet exact bekend. Daarom wil de gemeente inzetten op milieukundig bodemonderzoek. Dat is inmiddels in gang gezet door de RUD en kost 20.000 euro. Daarnaast is er 50.000 euro nodig om de vervolgstappen verder uit te werken in een advies.

Kostenplaatje

Wanneer er besloten wordt om te kiezen voor nieuwbouw, moet er een geschikte locatie worden gevonden. Dat wil Hoogeveen de komende tijd in kaart gaan brengen samen met alle bijbehorende uitgaven. De geschatte kosten voor een kazerne op een andere plek zijn ruim 7,5 miljoen euro.

Het huidige kazerne heeft op dit moment geen openbare functie. De Veiligheidsregio Drenthe (VRD), die betrokken is bij de plannen, wil dat de kazerne toegankelijk is voor de inwoners van de gemeente Hoogeveen. Een samenwerking met bijvoorbeeld de GGD zoals op de locaties in Assen en Emmen zou dat mogelijk maken.

Als er aan die wens wordt voldaan stijgt het totale kostenplaatje wel. Het bedrag wordt dan zo’n 11,5 miljoen euro. De onderzoekers adviseren daarnaast een extra bedrag te reserveren van zeven ton om risico’s, zoals hogere bouwkosten, op te vangen. De plannen zijn opgenomen in de begroting van 2024-2027.