Rechten foto: RTV Drenthe

De gemeente Hoogeveen heeft het jaar 2021 afgesloten met een plus van 12,1 miljoen euro op de jaarrekening. Al geeft dat geen realistisch beeld stelt het college van burgemeester en wethouders.

“Het is mooi dat we geld overhouden, maar het is niet zo goed als het lijkt”, legt Derk Reneman, wethouder financiën uit. “De samenleving heeft een lange tijd stilgestaan tijdens de coronatijd. Dat maakt dat we zoveel geld overhouden. Geld dat we later wellicht alsnog moeten uitgeven.”

Incidentele meevallers

Volgens de wethouder hebben incidentele meevallers gezorgd voor het positieve resultaat. De bijdrage die Hoogeveen heeft ontvangen uit de gemeentefondsuitkering was namelijk hoger dan gebruikelijk. Dat geldt ook voor de bijdrage voor het onderwijsachterstandenbeleid. Het bedrag dat de gemeente jaarlijks in de samenwerkingsorganisatie met De Wolden stopt viel juist lager uit.

“Het is een samenloop van heel veel geld dat vanuit het Rijk op de gemeente af komt”, vervolgt Reneman. “Nu hebben we als gemeenten in Nederland te maken met een Oekraïne-crisis. De gevolgen daarvan ga je ook weer terugzien op de jaarstukken van 2022.”

Spaarpot

Het geld stopt de gemeente in de algemene reserve. Daarmee groeit de gemeentelijke spaarpot naar een bedrag van 22,6 miljoen euro. Dat is hoger dan het college van tevoren had verwacht. “Maar hiermee zijn we er nog niet”, is te lezen in de jaarstukken. “De voordelen zijn incidenteel en werken niet mee aan een reëel structureel sluitende begroting voor de toekomst.” Daar hoopt de gemeente de komende jaren verder aan te werken.