Hoogeveen staat voor een flinke uitdaging. Uit recent onderzoek is gebleken dat de gemeente de komende vier jaar drie miljoen euro extra moet investeren in het onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Geld dat ze op dit moment niet hebben.

De stijging in kosten heeft te maken met veel panden die flink zijn verouderd, zegt de gemeente. De onderhoudskosten blijven daarom jaarlijks groeien. Ook wordt er om de vier jaar een controle gedaan, maar vanwege de bezuinigingen van de afgelopen jaren was de laatste inspectie in 2016.

De prijsstijgingen van bouwkosten en materialen spelen ook mee. Hoogeveen kampt daarnaast met een personeelstekort om het onderhoud op tijd uit te voeren.

Afstoten

Het gaat in totaal om 94 gebouwen die Hoogeveen in bezit heeft. Met name wijk-, buurt- en dorpshuizen, culturele gebouwen, het zwembad en de brandweerkazerne. De gemeente moet daarom uitzoeken of er in de toekomst geld kan worden gevonden om deze taken uit te voeren. Zo niet, dan is het mogelijk dat het onderhoud verder wordt doorgeschoven.

Een andere optie is om een deel van de gebouwen af te stoten om de kosten te drukken, maar dat ziet de gemeente niet zitten. “Voor de binnensportaccommodaties is dit nauwelijks mogelijk vanwege de gemeentelijke zorgplicht voor het huisvesten van bewegingsonderwijs”, is te lezen in een brief van het college.

Meerdere gebouwen zijn in beeld voor vervangen. Volgens het college is het nog niet duidelijk hoe dat plan er precies uit gaat zien. “Tot het moment dat er is besloten over een vervangingsinvestering wordt het onderhoud uitgevoerd op het vastgestelde conditieniveau voor onderhoud.”