Hoogeveen mikt op zekerheid. Het nieuwe college heeft twee bekende gezichten die ook wethouder waren in het zakencollege, aangevuld met drie collega’s uit de coalitiepartijen. Daarmee levert elke partij in de coalitie een gegadigde af. De hectiek uit het verleden moet daarmee uitgesloten worden.

De blijvende wethouders van het zakencollege zijn Derk Reneman (partijloos) en Jan Zwiers, laatstgenoemde gaat verder onder de vlag van GemeenteBelangen. De andere gelukkigen zijn Mark Tuit namens PvdA, Jeroen Westendorp voor de ChristenUnie en Roelof Bisschop van de VVD.

Coalitieakkoord

Hoogeveen gaat de komende jaren dus aan de slag met vijf wethouders. Daar hebben de partijen van tevoren nog wel flink over gediscussieerd. In eerste instantie was er een aantal coalitiepartijen die het nog niet helemaal zagen zitten. “De komst van een extra wethouder hebben we kunnen verantwoorden”, vertelt fractievoorzitter Hilma Hooijer van GemeenteBelangen. “De gemeente krijgt steeds meer taken toebedeeld, met extra mankracht kunnen we ze beter verdelen.”

Het nieuwe programma van het college heet ‘Samen: verbinden & verbeteren’. Daarmee leggen de vier partijen de grote lijnen vast waar Hoogeveen de komende vier jaar mee aan de slag gaat. De vier thema’s die naar voren komen zijn wonen, duurzaamheid, zorg en de financiële situatie van de gemeente. Veel kwesties lijken nog open te liggen, maar dat is met een reden zeggen de besturende partijen. Ze willen daar namelijk samen met de raad invulling aan geven.

Groenlicht ambtenaar

Wethouder Zwiers zal zich bezig blijven houden met wonen. Hoogeveen wil de komende jaren meer huizen realiseren. Daarmee kijkt de gemeente vooral naar de komst van flexwoningen. Dat zijn kleine huizen voor mensen die snel een woonplek nodig hebben. Om woningbouw te stimuleren is er zelfs een versnellingsteam in het leven geroepen. “Zij gaan zich focussen op de problematiek en proberen alle projecten sneller te laten verlopen. Een soort groenlicht ambtenaren om snel akkoord te kunnen geven”, aldus Zwiers.

Ook willen de partijen werken aan de sociale kant van Hoogeveen. Er wordt ingezet op het bestrijden van armoede en er wordt kritisch gekeken naar het sociaal domein. Ook wil de gemeente meer inzetten op het verduurzamen van woningen en de energietransitie versnellen. Voornamelijk omdat de energieprijzen door het dak gaan. Een voorbeeld dat wordt aangehaald is de wijk de Erflanden. Daar zijn ze bezig met een project om de huizen om te zetten op waterstof.

Lang wachten

Hoe de overige portefeuilles exact verdeeld gaan worden is nog niet duidelijk. Wel is bekend Derk Reneman financiën zal blijven doen. Dat is een wens van een aantal coalitiepartijen. Hoogeveen heeft de afgelopen tijd flink moeten bezuinigen om er financieel bovenop te komen. Hoewel de gemeente er nog lang niet is, gaat het volgens de betrokken fracties wel de goede kant op onder zijn bewind.

Dat het akkoord lang op zich heeft laten wachten heeft met meerdere afwegingen te maken, stelt Hooijer. “Het heeft langer geduurd, omdat we goede invulling willen geven. In het verleden zijn er fouten gemaakt. Het is nu belangrijk om zorgvuldig te zijn en volgens mij is dat gelukt op deze manier.”

Jeroen Westendorp is de afgelopen vier jaar wethouder geweest in gemeente Noordenveld. Of hij gaat verhuizen naar Hoogeveen is nog niet duidelijk. Mark Tuit, die in het verleden directeur van IVN Noord is geweest en sinds 1 januari werkt bij Unigarant Verzekeringen in Hoogeveen, stopt met zijn baan. “Het is niet te combineren, daarom maak ik die keuze”, legt hij uit. Datzelfde geldt voor Roelof Bisschop, die werkzaam is in de financiële dienstverlening.