Veel inwoners van Hoogeveen blijven voorlopig het liefst aangesloten op aardgas. Dat blijkt uit een enquête van de gemeente Hoogeveen. Van de 647 respondenten zegt 40 procent dat ze afstappen van het gas niet zien zitten.

De vragenlijst is uitgezet om de kansen en belemmeringen van de warmtetransitie in kaart te brengen in Hoogeveen. Een groot gedeelte van de respondenten geeft aan dat ze het nut niet inzien van de transitie. Daarnaast zou het voor teveel onzekerheid zorgen en is er geen duidelijkheid over de kosten die het met zich meebrengt.

Weerstand

Veel van de reacties zijn afkomstig uit de wijk Erflanden. Die wijk moet in de toekomst volledig op waterstof gaan draaien. Tegen dat plan bestaat weerstand. Cigdem Zantingh, voorzitter van de bewonersraad is niet verbaasd door de resultaten van de enquête. “We hebben een vrije wereld en iedereen mag een mening geven. Maar direct ‘nee’ zeggen zonder het te onderbouwen, daar erger ik me echt aan.”

Zantingh woont zelf in de wijk en houdt zich al een tijd bezig met de warmtetransitie. “We moeten van het aardgas af. Ik wil ook een betere wereld achterlaten voor onze kinderen.” Daarom roept ze alle sceptici op samen in gesprek te gaan. “Er zijn werktafels waar mensen zich aan kunnen sluiten. Dit jaar willen we samen met de gemeente bekijken wat alle mogelijkheden zijn.”

De zorgen leven ook in de rest van Hoogeveen. Volgens de enquête moet de gemeente beter communiceren met de bewoners en luisteren naar bezwaren. Het hele proces voelt op dit moment te gehaast aan, waardoor inwoners zich gedwongen voelen om mee te doen. Daarnaast willen de bewoners een garantie dat extra kosten gedekt worden door de centrale overheid.

Beter klimaat

Toch is er een grote groep (35 procent) die wel open staat voor aardgasvrij wonen. Uit de enquête blijkt dat deze mensen willen bijdragen aan een beter klimaat. Om mee te denken willen ze gebruik maken van een klankbordgroep. Zij geven ook aan dat ze voldoende geholpen worden en genoeg informatie tot zich krijgen. Een kwart van de respondenten weet nog niet of ze meedoen met de omschakeling.

Stappenplan

Alle gemeentes moeten dit jaar een warmtevisie vaststellen. Per wijk moet worden aangegeven welke plannen worden gehanteerd om van het gas af te gaan. Ook moeten er voorstellen komen voor aardgasvrij verwarmen en koken. Vervolgens wordt via een stappenplan gekeken welke wijken als eerste aan de beurt zijn.