Een financiële strop voor het gloednieuwe kindcentrum in de wijk Wolfsbos in Hoogeveen. Voor de energiebehoefte werden zonnepanelen op het dak geplaatst die deels door de gemeente en basisscholen De Goudvink en De Krullevaar zijn betaald.

De panelen niet alleen aangesloten op het elektriciteitsnet. Het bestuur zegt daarom financiële schade op te lopen en stelt netbeheerder Rendo aansprakelijk.

Vijfhonderd panelen

Het gloednieuwe kindcentrum in de wijk Wolfsbos moet vooroplopen op het gebied van duurzaamheid. De vijfhonderd zonnepanelen zouden voor de scholen daarnaast een positieve bijdrage leveren aan de exploitatie van het gebouw. Volgens Rendo is de installatie niet aangesloten op het stroomnet omdat er geen ruimte is om de opgewekte elektriciteit terug te leveren. Inmiddels is er wel een technische aanpassing gedaan waardoor de stroom in het eigen gebouw gebruikt kan worden.

Het CDA in Hoogeveen vindt het een onbegrijpelijke situatie en stelde daarom vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Volgens de partij gaat de situatie namelijk ten koste van middelen die juist voor het onderwijs ingezet kunnen worden. Het CDA vraagt zich volgens daarom af of de gemeente de netbeheerder ook op zijn verantwoordelijkheid kan wijzen.

Gat van 25.000 euro

“Het is niet aan de gemeente om Rendo hierop aan te spreken”, schrijft het college in een reactie. “Rendo geeft in haar brief aan graag in gesprek te willen met de schoolbesturen om een oplossing te bedenken. Wij zijn als gemeente uiteraard wel bereid hieraan deel te nemen.” Volgens het kindcentrum gaat het om grote bedragen. Inmiddels zou er een gat zijn van 25.000 euro.