In Hoogeveen ligt een ‘ambitieus’ plan. Het overdekte winkelcentrum de Tamboerpassage moet omgetoverd worden tot een groot woningcomplex waar honderden woningen komen te staan.

Daarmee hoopt de gemeente een impuls te geven aan de woningbouw, terwijl het tegelijkertijd winkelleegstand moet tegengaan. “Veel binnensteden in Drenthe hebben daar mee te maken”, legt wethouder Jan Zwiers uit. “Om dat probleem tegen te gaan is het nodig om veel vierkante meters winkeloppervlakte te laten verdwijnen. Woningbouw kan daar een oplossing voor zijn.”

‘Huurprijzen betaalbaar’

In eerste instantie wordt er gedacht aan 250 woningen in het gebied. “Mochten de plannen het toestaan, dan zou dat aantal kunnen groeien naar 700”, zegt Christophe Poiron, woordvoerder namens de Vereniging van Eigenaren in het winkelcentrum.

Volgens hem gaat het om een mix van koop- en huurwoningen van maximaal 70 vierkante meter voor starters, gezinnen en ouderen. Ook moeten volgens hem de huurprijzen betaalbaar blijven. “En het moet mensen naar Hoogeveen halen”, vult hij aan.

Volgens wethouder Zwiers is nog niet te voorspellen hoeveel woningen er uiteindelijk komen. Binnenkort wordt uitgezocht wat allemaal mogelijk is.

Regeling verlengd

Om de doelen te realiseren moeten de ondernemers in het winkelcentrum verhuizen. Hoogeveen ziet graag dat de groep winkeliers de winkel heropenen in de Hoofdstraat. Dat moet helpen tegen de leegstand. Vanuit de provincie en de gemeente is er subsidie beschikbaar gesteld om dat proces te ondersteunen. Het gaat om zo’n 4 miljoen euro.

“We willen heel graag dat de ondernemers blijven ondernemen in Hoogeveen”, vervolgt wethouder Zwiers. Volgens hem hebben zo’n veertig mensen die een pand hebben in de Tamboerpassage of er werken gebruikgemaakt van de subsidie. Er is nog zo’n 3 miljoen euro beschikbaar uit de pot. De regeling zou vorig jaar aflopen, maar is verlengd tot eind 2022.

Investering

Een van de ondernemers die gebruikt gaat maken van de regeling is Rink de Klerck. Hij heeft een brillenwinkel en gaat in de loop van dit jaar verhuizen. Hij ziet de plannen voor woningbouw positief tegemoet. “We mogen als bescheiden Hoogeveen best wel wat groter denken. Want er wordt een mooi groot woningbouwproject opgestart.”

Zijn huidige winkel biedt hij aan bij een investeerder. Een gedeelte van het extra geld dat De Klerck daarmee binnenhaalt steekt hij samen met de subsidieregeling in de verhuizing. Voor andere winkeliers is dat lastig, want die huren vaak een pand en het geld van de gemeente is dan niet voldoende. Die zorgen snapt hij.

“Nee, als ik niet in deze positie had gezeten, had ik ook niet genoeg aan de subsidieregeling gehad. De poelier die naast ons zit is helemaal niet gebaat bij vernieuwing van het winkelcentrum en nieuwbouw. Zij huren het pand van iemand. Het is natuurlijk een bedrijf waar je jarenlang aan gebouwd hebt en dan komt er een nieuw plan om de hoek kijken… Dat invloed heeft op je toekomst. Dat mensen zich daar zorgen over maken begrijp ik wel”, aldus De Klerck.

‘Ruimte bieden’

De komende tijd wordt er gewerkt aan een bouwprogramma en begint de zoektocht naar investeerders. Eind volgend jaar moet de Tamboerpassage ‘kaal’ worden opgeleverd. In 2024 zou de afbraak dan kunnen beginnen.

Of alle winkeliers akkoord gaan met de plannen, is nog niet duidelijk. “Als mensen helemaal niet willen vertrekken dan moeten we met elkaar in gesprek gaan”, stelt Zwiers. “Het is ook wel bekend dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Maar het is wel de bedoeling dat we ze de ruimte bieden om deze ontwikkeling mogelijk te maken.”